PIRKKO® 2.0 käyttöönotot alkavat syksyllä

PIRKKO®-järjestelmän uusi versio otetaan vaiheittain käyttöön ensi syksystä alkaen. Uudistuksen tavoitteena on lisätä järjestelmän käyttäjälähtöisyyttä ja tehdä siitä aiempaa parempi arjen tuki sote-alalla työskenteleville.

PIRKKO® on alun perin mielenterveyspalveluiden käyttöön suunniteltu järjestelmä, joka on vakiinnuttanut roolinsa toiminnanohjausjärjestelmänä ja palvelujen johtamisessa. Se helpottaa sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien päivittäistä tekemistä esimerkiksi muistinvaraisten asioiden vähenemisellä. Samalla PIRKKO® antaa paremman kokonaiskuvan hoidettavan potilaan tiedoista.

Pirkko-järjestelmän nykyinen versio päivittyi viimeksi kesäkuussa. Päivityksen myötä tiettyjä, päivittäistä tekemistä konkreettisesti helpottavia ominaisuuksia paranneltiin. Uudistukset ovat saaneet käyttäjiltä erittäin hyvää palautetta, ja Pirkko 2.0 tulee parantamaan käyttäjäkokemusta entisestään.

Arjen helpottaminen uudistuksen keskiössä

Pirkko 2.0:n tavoitteena on lisätä järjestelmän käyttäjälähtöisyyttä ja olla aidosti työn tekemisen tuki. Jo viimeisimmän versiopäivityksen yhteydessä arkea helpottavista työkaluista on saatu maistiaisia tuoreen hoitojaksokoosteen muodossa.

Hoitojaksokoosteen ansiosta työntekijän on helppoa tehdä esimerkiksi epikriisin yhteydessä yhteenveto hoitojaksosta. Pirkko 2.0:n myötä ominaisuus täydentyy entisestään, ja yhteenvedoissa päästään vielä syvemmälle tasolle.

– Tulossa on esimerkiksi muistilistaominaisuus, jolla pystytään tarkemmin avaamaan, mitä hoitojakso on pitänyt sisällään, eli mitä on tehty. Nykyinen järjestelmä ottaa kantaa määrälliseen tekemiseen ja vaikuttavuuskyselyiden avulla myös potilaan kokemukseen saamastaan terveyshyödystä. Uusi versio taas tulee avaamaan mahdollisuuksia vieläkin tarkempaan hoidon kokonaisuuden tarkasteluun, Integritasin toimitusjohtaja Kalle Horjamo kuvailee.

Pirkko-järjestelmän ansiosta myös kirjaamistyö vähenee, samalla kun saadaan paremmin tietoa siitä, mitä hoitojakso on todellisuudessa pitänyt sisällään.

Selkeät grafiikat parantavat silmäiltävyyttä

Toinen Pirkko-järjestelmän arkea helpottava ominaisuus on palvelukäyttökuvaaja. Sillä tarkoitetaan järjestelmässä syntyvää interaktiivista grafiikkaa, jonka avulla voidaan hahmottaa paremmin potilaan kokonaistilannetta.

– Sosiaali- ja terveysalan nykytilanne on se, että moni joutuu hoitojaksoyhteenvetoa tehdessään laskemaan potilaskertomusmerkinnöistä paljonko käyntejä ja peruutuksia hoitojaksossa on ollut. Pirkon ansiosta tällaista manuaalista työtä ei enää tarvita, vaan potilaan tiedoista on mahdollista saada selkeä kokonaiskuva nopealla vilkaisulla, Horjamo kertoo.

Samanlaisia grafiikoita voidaan tuottaa myös sosiaalihuollon palveluista. Pirkko-järjestelmän palvelukäyttökuvaajaa voivat hyödyntää siis myös systeemisen lastensuojelun ammattilaiset, jotka käyttävät Integritasin Perhepirkko-järjestelmää.

– Pirkko-järjestelmän silmäiltävyyttä on parannettu uudessa versiossa asiakkaiden arjen helpottamiseksi. Kyse on yksinkertaisesta näkymästä, joka tulee jokaisen käyttäjän etusivulle. Laajempiin kuvaajiin pääsee edelleen sisään napinpainalluksella, täydentää Integritas Oy:n teknologiajohtaja Jukka Huttunen.

Tutustu alla olevista linkeistä PIRKKO®-järjestelmän ominaisuuksiin tarkemmin:

Hoitojaksoyhteenveto
Palvelukäyttökuvaaja

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!