Matti Kaivosoja kokee Pirkon käytön hyödyllisenä

Psykiatristen palveluiden toimintakentän muutokset johtavat helposti lääkärien kuormittumiseen. PIRKKO®-ohjelmiston tuella resurssien kohdentaminen on mahdollista suunnitellusti ja ennakollisesti. Hyötyjä saavat myös potilas itse sekä hänen lähipiirinsä, kun hoidon suunnittelua tehdään yhteisvoimin. 

Psykiatristen työyksiköiden ja avohoidon työntekijöiden määrät ovat moninkertaistuneet yhden sukupolven aikana. Lääkärillä on iso työ hallita valtavaa potilasmäärää.

– Nykyään palveluita ei tarvitse myydä. Vaikka tarjonta on lisääntynyt, kysyntää on sitäkin enemmän, nuorisopsykiatrian ylilääkäri Matti Kaivosoja kertoo potilastilanteesta.

Työryhmät saattavat vaihtua usein, eikä lääkäreillä ole välttämättä aikaa lukea asiakkaan pitkiä taustakertomuksia. PIRKKO® näyttää potilaan palvelukäyttöhistorian selkeänä kuvana, josta nähdään käyntien tiheys ja mahdolliset aukot. 

– En usko rutiinien tappavan luovuutta. Hyvin hallinnoidut järjestelmät vapauttavat psyykkistä energiaa ja siten luovuutta käyttöön. Pirkossa saa kaiken olennaisen tiedon helposti näkyviin, kun taas perinteisessä järjestelmässä saattaa iso osa muistikapasiteetista mennä kirjaamiseen ja kärryillä pysymiseen.

Resurssin kohdentaminen on ensiarvoista

Asiakkaan psykiatrisen hoidon ylikäytön tunnistaminen on olennaista. Toimintaa ei useinkaan tarvitse tehostaa ja henkilökuntaa lisätä, vaan tuloksia saadaan yksinkertaisesti kohdentamalla resurssia suunnitellusti. 

– Hyvänlaatuista työtä tehdään jo nyt, mutta kohdentamisessa olisi tehostettavaa. Resurssien kannalta on tärkeää, ettei nojata keskiarvoihin, vaan katsotaan todellinen tilanne Pirkosta, Kaivosoja painottaa. 

Vain harva johtamismenetelmä pystyy vapauttamaan useamman työntekijän vuosikapasiteetin verran aikaa, kuten jo yhden vuoden Pirkon käyttö tekee. 

PIRKKO® tarjoaa kunkin asiakkaan käyntimäärät, mutta myös tiedon, moniko niistä oli hoitosuunnitelman mukaisia tai ylipäätään lääkärin pyytämiä. Pirkon tuella esimiesten on mahdollista huolehtia työn jakautumisesta tasaisemmin eri hoitajien ja lääkärien välille. 

– Tiedän tilanteita, joissa asiakkaan suunnitelmassa ei lue tarvetta tiheisiin käynteihin, mutta hänellä on silti yli sata käyntiä vuodessa. Työntekijän autonomia ja luovuus pitää toki olla psykiatriassa vahva, mutta sen pitäisi kohdistua mielen kanssa työskentelemiseen, eikä siihen, kehen työpanoksensa kohdentaa. 

Järjestelmästä on hyötyjä monelle

Pirkosta hyötyvät monet tahot: Potilaan hoidon ylilääkärin työkaluna PIRKKO® tukee kokonaisuuden hahmottamisessa. Esimiestyössä PIRKKO® auttaa johtamaan työntekijöiden työkuormaa tasapuolisesti. 

– Työntekijälle taas muistin kuormitus vähenee, eikä toisaalta myöskään tule mahdollista epäreilua työn jakamista kollegoiden kesken. 

Järjestelmäkirjaukset auttavat hahmottamaan hoidon etenemistä myös potilaan vanhemmille, ja potilaaseen kulloinkin käytetty aika pystytään hallitsemaan paremmin. Potilas pääsee itse osallistumaan omaan hoitoonsa, kun suunnitelma ja tavoitteet kirjataan yhdessä.

– Jos jonkun pitäisi olla innostunut Pirkon käytöstä, niin erityisesti veronmaksajien. Yhteiskunta aina loppujen lopuksi meidän palkkamme maksaa, Kaivosoja kiteyttää.