Perhepirkko mukana monitoimijaisessa arviointiprosessissa Soitessa

Keski-Pohjanmaan Hyvinvointialueella, eli Soitessa, on jo vuosia tehty ansiokasta kehitystyötä sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin kehittämisessä. Viimeisen vuoden ajan arviointityö on ottanut isoja edistysaskelia nimenomaan monialaisuuden näkökulmasta.  

Vähintään viikoittain kokoontuva laaja konsultaatioryhmä on tarjonnut tukeaan palvelutarpeen arviointia tekeville systeemisen tiimin työntekijöille. Monitoimijaisessa tiimissä asia tuodaan esille nimenomaan lapsen näkökulmasta. Käsittely tapahtuu Teamsin välityksellä joko anonyymisti tai asiakkaan luvalla avoimesti.  

Perhepirkko on löytänyt tiensä konsultaatioryhmän kokouksiin tämän vuoden alusta alkaen. Järjestelmän tehtävänä on tuoda visuaalisuutta asiakasasian esittelyyn sekä ilmentää arviointivaiheessa toteutunutta vuorovaikutusta asiakkaan kanssa ja korostaa lapsen ääntä paremmin kuin perinteisessä käsittelytavassa. Palaute on ollut hyvin rohkaisevaa, ja sen perusteella Perhepirkon toiminnallisuuksiin tehdään vielä hienosäätöä. 

Perhepirkon hankkiminen on nähty tapana osoittaa työntekijöille, että koko organisaatio sitoutuu menetelmäuskolliseen kehittämiseen ja tarjoaa systeemiseen asiakastyöhön parhaat käytettävissä olevat työvälineet.

Tavoitteena on onnistua oikea-aikaisesti valitsemaan ne toimijatahot, jotka tapauskohtaisesti tuovat parhaan lisäarvon sekä arviointiprosessiin että sitä seuraavaan mahdolliseen jatkotyöskentelyyn. Soiten monitoimijainen arviointiprosessi ja siinä konsultaatioryhmän sitoutunut työskentelyote edustavat innovaatiota valtakunnallisestikin arvioiden. Konsultaatioryhmän työskentelyä on jatkossa mahdollista tukea Perhepirkon työkalujen lisäksi myös palvelunkäyttömallinnus-tuotteemme avulla. 

Soitessa systeemistä toimintamallia on juurrutettu tinkimättömästi koko perhepalveluorganisaation toimintakehykseksi. Perhekeskuspalveluiden pitkäjänteisessä johtamisessa ja kehittämisessä luotsina toiminut Minna Lönnbäck on nähnyt Perhepirkon hankkimisen tapana osoittaa työntekijöille, että koko organisaatio sitoutuu menetelmäuskolliseen kehittämiseen ja tarjoaa systeemiseen asiakastyöhön parhaat käytettävissä olevat työvälineet. Paras kiitos työyhteisöltä johdon suuntaan onkin, kun työntekijät suhtautuvat positiivisesti tarjottuun työvälineeseen ja pyytävät ennakkoluulottomasti tutoreita tarpeen mukaan avuksi ensimmäisiin Perhepirkkokokeiluihin.