Perhepirkko voitti 2M-IT:n järjestämän kilpailutuksen

Perhepirkko tarjoaa hyvinvointialueille työkalut systeemisen työotteen vakiointiin.  

Integritasin ratkaisu voitti 2M-IT:n kilpailutuksen, jonka kohteena oli sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön tuleva psykiatrian toiminnanohjaus- ja systeemisen lastensuojelun tuotannonohjausjärjestelmä sekä niihin liittyvät palvelut. 2M-IT on hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottava julkisomisteinen yhtiö. Hyvinvointialueiden ICT-kumppanina 2M-IT ylläpitää ja kehittää sotealan tarvitsemaa teknologiaa, sovelluksia, verkkoja, tietoturvaa ja uusia toimintamalleja.

– Perhepirkko on edelleen Suomen ainoa tuotantokäytössä oleva suoraan systeemiseen lastensuojeluun soveltuva tuotannonohjausjärjestelmä. Alan edelläkävijöinä voimme yhdessä asiakkaidemme kanssa varmistaa, että systeeminen työote vakiintuu lastensuojelun asiakastyössä ja laajenee myös muille psykososiaalisen tuen ja sosiaalityön alueille, Integritasin toimitusjohtaja Kalle Horjamo tarkentaa.

Tässä kilpailutuksessa asiakkaana oli Kanta-Hämeen hyvinvointialue OmaHäme. 2M-IT aloittaa järjestelmäintegraation toteuttamisen toukokuun aikana, ja Perhepirkko-ohjelmiston käyttöönotto aloitetaan lastensuojelussa ja Pirkon käyttö aikuisten ja lasten psykiatriassa. Se, että kilpailutuksen toteutti ja integraatiot toteuttaa 2M-IT, helpottaa myös muiden uusien asiakkaiden järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa. 2M-IT voi hoitaa kilpailutuksen asiakasorganisaation puolesta ja pystyy toteuttamaan myös integraatiot samalla tavalla kuin ne on tehty aiemmissa projekteissa.

Perhepirkon käyttöönotossa opitaan lisää systeemisyydestä  

Perhepirkon käyttöönotto tapahtuu valmennuksellisten oppimistuokioiden kautta, jotka sovitetaan huolellisesti lastensuojelun hektisen arkityön lomaan. Koulutuksissa järjestelmän tulevat käyttäjät saavat rauhassa ensin pohdiskella, miten uusi digitaalinen työkalu luontevimmin istuu osaksi omaa ja tiimin asiakastyötä. Tavoitteena on nopeasti oivaltaa, miten digitaalisuudella voidaan syventää omaa menetelmäosaamista ja samalla osallistaa asiakasta. Helppokäyttöisenä pidetyn järjestelmän tekninen käyttö opitaan tässä sivussa.

Käyttöönottoprosessi palvelee systeemiseen työotteeseen kouluttautuneiden kohdalla menetelmällisenä täydennyskoulutuksena tai kertauskurssina. Tarjouspyynnössä järjestelmän yhdeksi ehdottomaksi kriteeriksi oli mainittu kuitenkin myös se, että järjestelmää tulee pystyä käyttämään myös työntekijä, jolla ei ole aikaisempaa systeemisen työotteen koulutusta.

–  Näin hyvinvointialueiden ei tarvitse kantaa huolta siitä, onko kaikille tuleville käyttäjille ollut tarjolla systeemisen työotteen koulutusta Perhepirkon käyttöönottoa edeltävästi. Myös Perhepirkon voidaan antaa toimia systeemisyyteen perehdyttäjänä, vinkkaa Integritasin liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki.