Solutos_Perhepirkko_Extra-scaled.jpg

Perhepirkko tukee ja helpottaa lastensuojelua

”Mitä sinä toivoisit perheellesi?” 

”Millä muilla tavoilla tästä voisi ajatella?”

”Sopiiko sinulle, että…?”

Systeeminen lastensuojelu rakentuu työntekijöiden sekä lasten ja perheiden välisille arvostaville kohtaamisille. Kohtaamiset rakentavat suhteita ja luottamusta, jotka parhaimmillaan alkavat saada aikaan tärkeitä, myönteisiä muutoksia lasten, nuorten ja perheiden elämässä. 

Lasten ja heidän läheistensä hyvinvointi on vahvasti sidoksissa ihmissuhteisiin. Myös lapsen ja läheisten elämäntarina ja kokemukset vaikuttavat arjessa eri tavoin. Siksi näitä asioita on tärkeää tutkia yhdessä.  

Perhepirkko on suhdeperustaisen, systeemisen työskentelyn digituki ja yhteistoiminnan väline.

Miten Perhepirkko tukee lastensuojelun asiakasta?

Järjestelmä vahvistaa

 • hyväksyntää, uteliasta yhdessä oppimista ja myötätuntoa kohtaamistilanteissa  
 • lapsen ja läheisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia asiakkaina 
 • lasta ja perhettä koskevan ymmärryksen luomista, yhdessä 
 • voimavarojen ja unelmien löytämistä 
 • yhteistä tavoitteenasettelua
 • kokonaisvaltaista ja koordinoitua avunsaantia 
 • lasta ja perhettä koskevan tiedonmuodostuksen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

Miten Perhepirkko toimii systeemisten tiimien työvälineenä? 

Järjestelmä tukee

 • aloittamaan työskentelyn tutustumisesta ja rakentamaan luottamusta
 • lapsen ja perheen tilanteen pohtimista tulevaisuus- ja voimavarakeskeisesti
 • lapselle tärkeiden perhesuhteiden ja laajemman verkoston kartoittamista
 • viikkokokoustyöskentelyä jäntevästi ja reflektiivisesti 
 • tiimiä kirjaamaan omaa työtään ketterästi, rakenteisiksi askeleiksi 
 • tiimin tietoisuutta oman alueen muista tukimuodoista (interventiot)
 • työntekijää tehtävien hallinnassa ja suunnittelussa 
 • tutkimusperustaista työtä ja tuo uusinta ilmiö- ja menetelmätietoa tiimille 
 • säännöllistä asiakaspalautteen pyytämistä osana työtä  

Millä tavalla Perhepirkko tukee johtamista?

Järjestelmä auttaa

 • asettamaan asiakastyölle laatukriteerit ja seuraamaan niiden toteutumista 
 • vahvistamaan henkilöstön osaamista
 • luomaan organisaatioon yhdenmukaisia toimintatapoja  
 • luomaan työlle entistä vahvempia arjen tukirakenteita 
 • seuraamaan omaa ja ostettavaa työtä 
 • kokoamaan alueen palvelutietoa ja tuomaan sen tiimille  
 • työntekijöitä tehtävien hallinnassa ja suunnittelussa 
 • tuomaan uusimman ilmiö- ja menetelmätiedon tiimien ulottuville  
 • tiedolla johtamista digitaalisten palautejärjestelmien ja mittareiden avulla   

Ennen varsinaista järjestelmän käyttöönottoa voimme räätälöidä asiakkaan toiveesta valmennuksen, joka toimii Perhepirkon käyttöönottoa edeltävänä kehittämisvaiheena.

Perhepirkko-valmennukset

Kysy lisää

Liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, p. 050 301 4737, sanna-tuulia.lehtomaki@integritas.fi