PIRKKO-ETUSIVU-yla-kuva-logo-cropped2-scaled.jpg

Tarinamme

Integritasin (ent. Solutos) perustivat diplomi-insinööri Kalle Horjamo, psykiatri Veijo Nevalainen ja psykiatrian professori Jyrki Korkeila vuonna 2012.

Lähtökohtana oli perustajien palava intohimo uudistaa Suomen terveydenhoitoa – erityisesti psykiatrista avohoitoa – viimeisimmän tutkimustiedon mukaiseksi. 

Ennen yrityksen perustamista Horjamo oli ollut pitkään töissä Attendolla psykiatrian lääkärirekrytoinnin parissa, toimialajohtajana. Alan vahvan tuntemuksen kautta hän ymmärsi tarpeen muuttaa psykiatrista hoitoprosessia ja sen laatua. 

Integritaslaiset lisäsivät ymmärrystään psykiatrian avohoidon hoitoprosessien kulusta ja toiminnasta niin, että he perehtyivät aiheen tutkimustuloksiin ja toteuttivat aihetta tukevia tutkimushankkeita itsekin. Näin kehittämisen tarve ja suunta konkretisoituivat.

Muutoksen välineeksi Horjamo päätti perustaa Integritas Oy:n (ent. Solutos) ja houkutteli mukaan pitkään julkisella puolella työskennelleen psykiatrin Veijo Nevalaisen sekä tuttavansa, psykiatrian professorin Jyrki Korkeilan.

Alussa lääkärivälitystä ja ohjelmistokehitystä

Yrityksen alkutaipaleella tiimi keskittyi houkuttelemaan leipiinsä ostopalvelupsykiatreja.

Alusta saakka Horjamo on tiimeineen kehittänyt psykiatrin tuotannonohjauksen tueksi PIRKKO®-järjestelmää. Sen konkreettinen tavoite on tukea suomalaisen terveydenhuollon uudistamista. Asiakkaiden kanssa menestystä on jo saavutettu, mutta peltoa on vielä kynnettävänä.

Integritas on nyt kasvu-uralla

Vuonna 2019 palkatun uuden toimitusjohtajan tehtävänä oli luoda koko henkilöstölle edellytyksiä panostaa yrityksen palvelujen laatuun ja jatkuvaan kehittämiseen.

Vuoden 2019 syksyllä aloitettiin Perhepirkko-järjestelmän kehittäminen. Sitä tarjoamme perhepalveluille. Asiakkaiden ensireaktiot ovat olleet erittäin kannustavia.

Kun yrityksen kasvu on nopeutunut, Integritasin toiminnalle on luotu tarvittavia rakenteita. Samalla olemme lisänneet skaalautumista tukevaa tuotteistamista.

Yritys on vahvassa kasvussa ja kasvulle on olemassa kaikki edellytykset myös tulevina vuosina. Yritys haluaa pitää toimintansa kannattavana ja siten turvata hyvät edellytykset reagoida erilaisiin markkinamuutoksiin. 

Kasvun mahdollistamiseksi osaavia ammattilaisia palkataan koko ajan lisää. PIRKKO®- ja Perhepirkko-järjestelmät saavat koko ajan lisää jalansijaa Suomessa.

Lähivuosien suunnitelmissa on hallittu kasvu ensin Suomessa ja myöhemmin muissa Pohjoismaissa. 

Aikajana

2012

Solutos perustetaan ja ostopalvelupsykiatrien välitys alkaa

2013

Aletaan kehittää perhekohtaista ohjausjärjestelmää PKO

2017

PKO-pilotti Tampereen Sarviksen psykiatrian yksikössä

2018

PKO-järjestelmä otetaan käyttöön Soitessa

2019

PIRKKO®-järjestelmän käyttö laajenee Soitessa

2019

PIRKKO® ja Uudistustakuu käyttöön Sosterissa

2019

Uusi toimitusjohtaja keväällä

2020

Uudistustakuu Kotkaan, Kymsoteen

2020

PIRKKO® käyttöön Lahdessa, PHHYKY:ssä

2020

Perhepirkko-projekti Hämeenlinnassa

2020

Liikevaihto lähes tuplaantunut

2021

PIRKKO® käyttöön Oulun kaupungille

2022

Ostopalvelulääkäritoiminta myydään

2022

Uudeksi nimeksi vaihtuu Integritas Oy