thisisengineering-raeng-uOhBxB23Wao-unsplash-ds-scaled.jpg

Tuemme kliinistä muutosta

Suomessa muun muassa mielenterveyspotilas saa hoitoa liian harvoin ja se kestää liian pitkään.

Myöskään lastensuojelun asiakas ei välttämättä saa parasta mahdollista hoitoa, sillä lastensuojelun työntekijät vaihtuvat tiheään ja työkenttä on varsin siiloutunut ja pirstalemainen, joten lastensuojelun työprosessi eikä tieto kulje parhain päin.

Muutosta varten olemme kehittäneet PIRKKO®-tuoteperheen, ja järjestyksessä ensimmäisenä PIRKKO®-järjestelmän. Se ohjaa ja optimoi hoito- tai asiakassuunnitelmia kokonaisvaltaisesti, resursseja säästäen.

PIRKKO® -järjestelmä on alun perin kehitetty psykiatrian tarpeisiin mutta soveltuu myös päihde-, perhe- ja sosiaalipalvelujen tarpeisiin.

PIRKKO® -järjestelmällä, Integritasin arviointipalvelulla sekä lääkäreiden ja muutosjohtamisen tuella asiakas saa kuntoon koko psykososiaaliset palvelunsa.

Perhepirkko systeemiseen lastensuojeluun

Lastensuojelun tarpeisiin olemme kehittäneet Perhepirkko-järjestelmän, joka puolestaan tukee systeemisen lastensuojelun asiakasprosessia.

Sekä PIRKKO® että Perhepirkko ohjaavat palveluntuotantoa menetelmälliseen suuntaan ja tekevät hoidosta ja asiakastyöstä Käypä hoito -suositusten mukaista ja vaikuttavaa – potilaan tai asiakkaan parhaaksi.

Mitä PIRKKO® tarjoaa sote-palveluntuottajille?

PIRKKO®-järjestelmän avulla toteutettava palvelutuotannonohjaus mahdollistaa halutun laadun, määrän ja toimitusajan saavuttamisen optimiresurssein – ja mikä tärkeintä, asiakkaiden ja ammattilaisten hyvinvointia edistäen.

Palvelutuotannonohjauksen avulla palveluntoteuttaja ohjaa tuotantoaan kohti:

  • yhdenmukaisia toimintatapoja (vakiointi/vaihtelun vähentäminen)
  • oikeudenmukaista työnjakoa (oikeudenmukainen suunnittelu ja ohjaus)
  • ajantasaista tilannetietoa (poikkeamien hallinta)
  • potilasvirtauksen edistämistä (hoidon intensiteetti)
  • tarpeettoman työn karsimista

Uudistuskumppanuudella tuloksia- yhdessä

Sosiaali- ja terveydenhuollossa arjen sujuva palvelutuotanto toteutuu useiden ihmisten ja organisaatioiden yhteistoimintana. Siksi menestys on seurausta hyvästä yhteistyöstä eli kumppanuudesta. Kumppanuudessa korostuu vahva asiantuntemus ja kyky sitoutua yhteisiin tavoitteisiin.

Integritas yrityksenä tukee asiakkaidensa menestystä. Uudistuskumppanuus on toimintamalli, jonka kantava ajatus on yhteistyöstä sopiminen vuosittain uudistettavalla kumppanuussuunnitelmalla.

Vaiheittain etenevä suunnitelma kuvaa ja konkretisoi yhteistyöhön liittyvät tavoitteet, vastuut ja velvoitteet. Uudistuskumppanuuskonsepti sopeutuu joustavasti asiakkaiden erilaisiin lähtökohtiin. Varmistamme yhteistyön toteutumisen aina asiakkaan toiveiden ja odotusten mukaisesti.

Integritas tarjoaa uudistuskumppanuuteen osaavia lääkäreitä sekä tukea uudistukseen PIRKKO®-palvelutuotannonohjauksen ohjelmistopalvelun avulla.

Vaiheittain etenevän uudistuskumppanuuden vuosisuunnitelma sisältää:

  • Toimintaympäristön tiedonkeruun ja analysoinnin (Arviointivaihe)
  • Yhteisten tavoitteiden asettamisen, toimenpiteiden hankkeistamisen ja arviointikriteereistä päättämisen (Suunnitteluvaihe)
  • Hankkeiden toteuttamisen (Uudistamisvaihe)
  • Tulosten arvioinnin ja palkitsemisen (Arviointivaihe)