PIRKKO-test-1.jpg

PIRKKO®-järjestelmä 

Me tunnemme suomalaisen terveydenhuollon sekä sosiaali- ja perhepalvelut syvällisesti. Integritaslaiset ovat työskennelleet terveydenhuollon hallinnossa, lääkäreinä tai sairaanhoitajina psykiatrian saralla sekä sosiaalijohtajina ja tutkijoina.

Tiedämme kokemuksen perusteella, että Suomessa muun muassa mielenterveyspotilas saa psykiatrista hoitoa liian harvoin ja se kestää liian pitkään. 

Muutosta varten olemme kehittäneet kokonaisvaltaisen PIRKKO®-järjestelmän. Se ohjaa ja optimoi hoito- tai asiakassuunnitelmia kokonaisvaltaisesti, resursseja säästäen – ja tuo laatua ja vaikuttavuutta työhön. Perimmäisenä tavoitteena on ihmisten tervehtyminen ja hyvinvointi.

PIRKKO®-järjestelmä on alun perin kehitetty psykiatrian tarpeisiin mutta soveltuu myös päihde-, perhe- ja sosiaalipalvelujen tarpeisiin erilaisille sote- ja kuntaorganisaation asiakkaille.

PIRKKO®-järjestelmällä, Integritasin arviointipalvelulla sekä muutosjohtamisen tuella asiakas saa kuntoon koko psykososiaaliset palvelunsa.

PIRKKO® käytössä eri puolilla maata

PIRKKO® on käytössä jo useilla eri palvelutuottajilla: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä Kokkolassa (Soite), Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Savonlinnassa (Sosteri), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Kotkassa (Kymsote), Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä Lahdessa (PHHYKY) sekä Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä (YTHS).

Neuvottelemme uusista asiakassopimuksista jatkuvasti, sillä iloksemme PIRKKO® kiinnostaa. Onhan se maamme ainoa tuotannonohjausjärjestelmä psykososiaalisia palveluja varten.

Olemme myös tehneet sopimuksen Perhepirkon käyttöönotosta Hämeenlinnan ja Porin kaupunkien kanssa.

Perhepirkko on työkalu lastensuojelutyöhön

Lastensuojelun tarpeisiin olemme kehittäneet digitaalisen Perhepirkko-työkalun, joka tukee niin sanottua systeemistä lastensuojelua. 

Systeeminen lastensuojelu on tietyllä tiimirakenteella organisoitu, menetelmälliseen viitekehykseen nojaava työskentelytapa lastensuojeluun. Se on saanut viime vuosina laajalti jalansijaa Suomessa. 

Systeemisen lastensuojelun avulla pyritään eroon tyypillisistä lastensuojelun ongelmista, kuten palveluiden pirstaleisuudesta ja päällekkäisyydestä.

Laatua palvelujen tuotantoon

PIRKKO®-järjestelmän avulla toteutettava palvelutuotannonohjaus mahdollistaa halutun laadun, määrän ja toimitusajan saavuttamisen optimiresurssein – ja mikä tärkeintä, asiakkaiden ja ammattilaisten hyvinvointia edistäen.

Palvelutuotannonohjauksen avulla palveluntoteuttaja ohjaa tuotantoaan kohti:

  • yhdenmukaisia toimintatapoja (vakiointi/vaihtelun vähentäminen)
  • oikeudenmukaista työnjakoa (oikeudenmukainen suunnittelu ja ohjaus)
  • ajantasaista tilannetietoa (poikkeamien hallinta)
  • potilasvirtauksen edistämistä (hoidon intensiteetti)
  • tarpeettoman työn karsimista.