Solutos_PERHEPIRKKO_Valmennukset-scaled.jpg

Perhepirkko-valmennukset organisaatiosi apuna

”Laadukkaiden palveluiden subjekti ei ole yksittäinen työntekijä, vaan koko organisaatio.” 

Eileen Munro

Perhepirkko-valmennus johdolle 

Laadukas, vaikuttava työskentely lastensuojelussa, perhesosiaalityössä ja laajemmin lapsi- ja perhepalveluissa on sidoksissa toimintaympäristöön.

Integritas tukee perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoa vahvistamaan yhteensovittavaa, systeemistä johtamisotetta ja kehittämään omasta organisaatiosta vaativaa asiakastyötä tukevan toimintaympäristön.

Perhepirkko-järjestelmästä saadaan paras hyöty, kun johto on määritellyt omalle johtamistyölleen selkeät tavoitteet ja toimintatavat. 

Perhepirkko-valmennukset koostuvat työpajatyöskentelystä, jossa johto pohtii ryhmänä johtamistavoitteitaan ja luo itselleen systeemistä työotetta tukevan tavoitejohtamisen viitekehyksen. 

Perhepirkko-valmennukset auttavat johtoa kirkastamaan

 • mikä on laatua asiakastyössä ja miten laadun toteutumista johdetaan
 • mitä odotetaan yhteistoiminnalta muiden tahojen kanssa ja miten sitä johdetaan 
 • mikä on työnhallinnan ja työhyvinvoinnin ydintä sosiaalipalveluissa ja miten sitä johdetaan 
 • miten systeeminen kehitystyö omassa organisaatiossa vähentää turhia kustannuksia  

Perhepirkko-valmennus tiimeille ja työntekijöille  

Vaikka Perhepirkko on luotu tukemaan suhdeperustaista, systeemistä työotetta, se ei korvaa ihmistä! 

Osaava, vuorovaikutustaitoinen työntekijä, kokemuksen myötä rakentuva ja vahvistuva ammattitaito, turvallinen tiimi ja kannustava esimies ovat edelleen tärkeintä pääomaa laadukkaassa työssä. 

Perhepirkko ohjaa tekemään työtä arvostavalla, lupaa pyytävällä työotteella ja huolehtimaan asiakkaiden osallisuuden toteutumisesta Valmennuksissa avaamme tiimeille Perhepirkko-digituen suhdeperustaisen filosofian ja periaatteet.

Perehdymme yhdessä tiimien kanssa siihen

 • mitä ”lupaa pyytävä työote” tarkoittaa tiimille ja mitä se on Perhepirkon tuella tehtävässä työssä 
 • mitä on lapsen ja läheisten ehdoilla etenevä toiminnallisuuksien käyttö asiakastyössä 
 • miten ohjelmaa käytetään joustavasti ja räätälöiden 
 • millaisia ohjelman eri toiminnallisuudet ovat, miten niitä käytetään ja miten ne liittyvät toisiinsa 
 • miten ohjelma tukee suoraa asiakastyötä
 • miten ohjelma tukee tiimityötä
 • miten ohjelma tukee verkostotyötä 

Perhepirkko-käyttöönottokoulutus tiimeille ja työntekijöille

PIRKKO®-käyttöönottokoulutus on valmennusten viimeinen vaihe, jossa opitaan Perhepirkko-sovelluksen tekninen käyttö ja integraatio asiakaskertomusjärjestelmään.

Käyttöönottokoulutuksen jälkeen käyttöohjeet löytyvät opasvideoina ohjelmasta.  

Integritas uudistuskumppanina 

Integritasin asiantuntijoilla on vahva kokemus kehittämisestä ja muutoksen läpiviennistä perhe- ja sosiaalipalveluissa. 

Perhepirkko-järjestelmän ja -valmennusten lisäksi tuemme mieluusti palveluidenne kehittämistä muillakin tavoin. Kysy lisää asiantuntijapalveluistamme! 

Muuta tarjontaamme

 • systeemisen työotteen koulutukset ja temaattiset täydennyskoulutukset 
 • dialoginen ja voimavarakeskeinen työnohjaus johdolle ja tiimeille 
 • systeemisellä työotteella tehtävien asiakasprosessien auditoinnit 
 • lastensuojelun moniammatillisen yhteistoiminnan ”kehityssprintit” 
 • tuki kehittämishankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen 

Ota yhteyttä

Liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki, p. 050 301 4737, sanna-tuulia.lehtomaki@integritas.fi