Systeemisen työotteen moniosaaja Kirsi-Marja Hoffrén mukaan Perhepirkko-tiimiin  

Kirsi-Marja Hoffrén Indikator Pro Oy:stä tulee vahvistamaan Perhepirkko-tiimiä syyskuun alusta lähtien. Hän tuo vahvan osaamisensa Perhepirkon koulutuksiin ja työpajoihin.  

Integritas on solminut yhteistyösopimuksen Indikator Pro Oy:n kanssa, jonka toimitusjohtaja ja alan pitkän linjan moniosaaja Kirsi-Marja Hoffrén tulee syyskuun alusta lähtien asiantuntijana vahvistamaan tiimiä.  

Kirsi-Marja tulee olemaan mukana Perhepirkon käyttöönottoa edeltävissä valmennuksissa, koulutuksissa ja erilaisissa työpajoissa. Tällöin hän pystyy osaltaan tukemaan sitä, että Perhepirkon käyttöä harjoiteltaessa systeemisen ja suhdeperustaisen työotteen tinkimättömät periaatteet tulevat ymmärretyiksi ohjelmiston teknisen käyttöosaamisen rinnalla. 

Samalla Kirsi-Marja voi antaa oman panoksensa suhdeperustaisen työotteen syventämisessä hyvinvointialueiden lastensuojelu- ja perhepalveluorganisaatioissa osana Integritaksen edistyksellistä liiketoimintakonseptia.  

– Olen mielissäni tästä mahdollisuudesta tukea suhdeperustaista ja läpinäkyvää työskentelyä näin konkreettisesti minulle luontevasta systeemisestä viitekehyksestä käsin, Kirsi-Marja iloitsee. 

Olen mielissäni tästä mahdollisuudesta tukea suhdeperustaista ja läpinäkyvää työskentelyä näin konkreettisesti minulle luontevasta systeemisestä viitekehyksestä käsin, Kirsi-Marja iloitsee. 

Kirsi-Marja on koulutukseltaan perheterapian kouluttajapsykoterapeutti, EMDR-terapeutti ja työnohjaaja. Lisäksi hän on suorittanut THL:n systeemisen työotteen kouluttajakoulutuksen.  

– Kirsi-Marjan roolina on tuoda erityisesti perheterapeuttista näkökulmaa asiakkaillemme tarjottaviin koulutustilanteisiin. Työnohjaajana hän tapaa säännöllisesti systeemisiä tiimejä ympäri Suomea ja ylläpitää näin meille arvokasta tuntumaa sosiaalityön ja lastensuojelun arkeen, sanoo Integritaksen liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki

Vahva perustyön tuntemus tuo lisäarvoa

Kirsi-Marja lähti mukaan antamaan omaa panostaan Perhepirkon käyttöönottoihin, koska hän uskoo vahvasti työvälineeseen ja sen mahdollisuuksiin tuoda lisäarvoa haastavaan asiakastyöhön.  

– Kirsi-Marjalla on vahva perustyön tuntemus, ja arvostan hänen tapaansa sanoittaa ja konkretisoida asiakkaillemme sitä, miten työkalu otetaan luontevaksi osaksi asiakastyön arkea, Sanna-Tuulia iloitsee.  

Yhteistyöllä Kirsi-Marjan kanssa Intergritas haluaa entisestään vahvistaa monialaista osaamistaan. Innostus systeemiseen lastensuojeluun on levinnyt kuntakentällä erinomaisen hyvin, ja elämme tämän työotteen juurtumisen ja syventymisen kannalta edelleen tärkeää vaihetta.  

Yhteistyöllä Kirsi-Marjan kanssa Integritas haluaa entisestään vahvistaa monialaista osaamistaan.

– Jokainen uusi viitekehys ja työmenetelmä vaatii juurtuakseen pitkäjänteistä valmentautumista sitoutuneessa ilmapiirissä. Näemme molemmat, että sosiaalityö ansaitsee näin monitahoisen menetelmän toteuttamisen tueksi nykyaikaisen välineen, joka on asiakkaiden näkökulmasta riittävän visuaalinen, työntekijöille menetelmän viitekehystä noudattava ja systeemisessä työssä tarvittavien menetelmien käyttöön kannustava, Sanna-Tuulia kertoo.  

Tutustu Kirsi-Marjan aiempaan haastatteluun Integritaksen nettisivuilla.