Senior doctor pointing at lungs x-ray on laptop for young patient in hospital office. Mature disabled woman in wheelchair discussing with medic about illness.

Oulun kaupunki valitsi Solutoksen PIRKKO®-ratkaisun

Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut on valinnut Solutoksen PIRKKO®-ratkaisun psykiatrian palvelujen tuotannonohjausjärjestelmäksi syksyllä 2020.

Oulun kaupungin terveydenhuollon erityispalveluiden palvelupäällikön Marjo Kiviniemen mukaan Oulu kiinnostui Pirkko-ratkaisusta, koska sen avulla voi tarkastella hoidon toteutumista ja henkilöstöresurssien käyttöä tavalla, jota kaupungin nykyiset tietojärjestelmät eivät mahdollista.

”Odotan, että Pirkko tukee meitä resurssien oikea-aikaisessa kohdentumisessa oikeille asiakkaille ja saamme järjestelmän avulla parannettua hoidon saatavuutta. Pirkko toivottavasti tukee meitä vaikuttavien toimintatapojen käyttöönotossa”, tiivistää Kiviniemi.

Pirkko tukee johtamista

Pirkko-järjestelmän etuna Kiviniemi pitää sitä, että järjestelmän taustalla on vahva psykiatrian alan osaaminen. Sekin houkutti, että kyse on käyttöönottovalmiista ratkaisusta ja Pirkko-järjestelmän käytöstä on jo kokemusta muualta Suomesta.

Kiviniemi on vaikuttunut siitä, että järjestelmän avulla voi seurata työntekijöiden kuormitusta ja huolehtia työn tasapuolisesta jakautumisesta. Palvelupäällikkönä hän myös odottaa, että Pirkko tuo toiminnan johtamiseen tarvittavaa tietoa ─ ja tukee johtamista. ”Meidät vakuutti se, että Pirkko-tuotannonohjausjärjestelmä ei ohjaa pelkästään resurssien käyttöä, vaan keskeisenä tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen terveyshyöty asiakkaalle.”

Pirkko-ratkaisu kiinnostaa

Pirkko on jo aiemmin otettu käyttöön Soitessa 2018 (Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä) ja Sosterissa 2019 (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä. Lisäksi Kymsote (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä) valmistelee Pirkko-ratkaisun käyttöönottoa.

Oulun kaupunki on siis jo viides julkisen sektorin palvelutuottaja, joka ottaa Pirkko-ratkaisun käyttöön. Pirkko on nyt Oulussa käyttöönottovaiheessa, minkä jälkeen Solutos tukee aktiivisesti ohjelmistopalvelun jatkuvaa käyttöä.

Psykiatrian ja perhepalvelujen tuotannonohjauksen ohjelmistotuen kysyntä on kovassa kasvussa. Solutos käy parhaillaan Pirkko-yhteistyökeskusteluja useiden uusien julkisen sektorin palvelutuottajien kanssa. Pirkko-perhe laajenee kevään 2021 aikana myös sosiaali- ja perhepalveluihin lopputestausvaiheessa olevan PERHEPIRKKO® 1.0-ohjelmistopalvelun myötä.

Solutos kehittää Perhepirkko-järjestelmää tiiviisti Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Perhepirkko on tehty erityisesti systeemisen lastensuojelun käytännön työkaluksi.