Clinipowerin ja Integritasin yhteistyö jatkunut jo kolme vuotta

Clinipower Finland Oy on lääketieteellisten laitteiden laatu- ja sääntelyasioiden, tuotekehityksen ja käytettävyyssuunnittelun tukemiseen erikoistunut suomalainen yritys. Yhteistyö Integritasin kanssa alkoi vuonna 2019.

Clinipower Finland Oy:n riveissä työskentelee eri alojen ammattilaisia laatu- ja säätelyasiantuntijoista teknisiin arkkitehteihin ja kaupallisen alan osaajiin. Heitä kaikkia tarvitaan, kun työskennellään lääkinnällisten laitteiden, niiden käytettävyyden sekä laadun ja säätelyn parissa.

Yhteistyö Integritasin ja Clinipowerin välillä sai alkunsa, kun silloin vielä Solutos-nimellä toiminut Integritas kaipasi apua laatujärjestelmän kehittämiseen. Kehitystyön jälkeen Clinipowerilla työskentelevä Kimmo Vauhkonen on jatkanut Integritasin ulkoistettuna laatupäällikkönä.

Yhteistyömme on ollut alusta asti hyvin sujuvaa ja käytännönläheistä.

Laatujärjestelmien ohella Clinipower on auttanut Integritasia muun muassa käytettävyys- ja palvelumuotoiluasioissa.

– Yhteistyömme on ollut alusta asti hyvin sujuvaa ja käytännönläheistä. Integritas on halunnut huomioida ohjelmistoissaan kaikenlaisen terveys- ja hyvinvointialaan liittyvän säätelyn ja esimerkiksi tietoturvan aina toimintansa alusta alkaen, Vauhkonen kertoo.

Pitkä työhistoria tuo kokemusta

Integritas on ollut Clinipowerille merkittävä yhteistyökumppani, sillä yhteistyön myötä yrityksen toimintatavoissa on tapahtunut merkittävä muutos. Siinä missä aiemmin Clinipower valjasti yhden asiantuntijan asiakasta kohden, Integritasin kanssa työskentelyn myötä on siirrytty malliin, jossa yhden asiakkaan tarpeisiin vastataan usean asiantuntijan tiimillä.

– Seitsemän henkeä työllistävälle yritykselle muutos oli merkittävä. Oman henkilöstön ohella hyödynnämme myös projektityöntekijöitä, joten saamme tiimiimme tarvittaessa myös ulkopuolista vahvistusta, Clinipower Finland Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Maija Laukkanen toteaa.

Vaikka Clinipower on ollut olemassa vasta vajaat kymmenen vuotta, on sen työntekijöillä pitkä kokemus lääkintälaitteista ja alan toiminnasta. Muun muassa Laukkanen ja Vauhkonen ovat vanhoja tuttuja jo uran aiemmilta vuosilta. Clinipower tekee asiantuntijatyötä, mutta pelkän neuvonnan sijasta yritys on konkreettisesti mukana lääkelaitteiden kehittämisessä ja ohjelmistojen käytettävyyden varmistamisessa.

Clinipower turvaa selustan

Clinipowerilla uskotaan, että tulevaisuudessa erilaiset lääkinnälliset laitteet, joiksi myös ohjelmistot ja sovellukset lasketaan, tulevat yleistymään. Sairaalamaailma on levittäytynyt sairaaloiden ulkopuolelle, ja ihmiset voivat yhä enenevissä määrin seurata omaa terveydentilaansa ja vaikuttaa saamaansa hoitoon.

– Potilaat tulevat olemaan mukana kirjaamiskäytännöissä ja terveyttään koskevassa päätöksenteossa. Se vaatii tarkkuutta tietoturvan ja sääntelyn seuraamisessa, Laukkanen huomauttaa.

Integritasin tuotteet ovat vaatimusten mukaisia, ja prosessit on jo kehitetty vastaamaan myös uusia vaatimuksia.

Vielä toistaiseksi Integritasin ohjelmisto on MDD-direktiivin (Medical Device Directive) vaatimusten mukainen, joskin soveltuvilta osin noudatetaan jo MDR-asetuksen vaatimuksia. Jatkossa ohjelmisto kehitetään kokonaan uuden lääkinnällisten laitteiden asetuksen (MDR, Medical Devices Regulation) mukaiseksi, koska regulaatiota on muutettu ja MDD-direktiivin siirtymäaika on loppumassa.

– Integritasin tuotteet ovat vaatimusten mukaisia, ja prosessit on jo kehitetty vastaamaan myös uusia vaatimuksia, jotka tulevat käyttöön seuraavissa järjestelmäversioissa. Me turvaamme Integritasin selustan, ja varmistamme, että liiketoiminnan edellytykset sääntelyn osalta on aina huomioitu. Yhteistyömme ei ole yksittäinen projekti, vaan jatkumo, jossa kehitämme ja pidämme yllä jo luotua.

Tutustu Clinipoweriin paremmin täällä.