Hämeenlinna ja Solutos kehittävät lastensuojelutyötä yhdessä

Hämeenlinnan kaupunki on viime vuosina kehittänyt lastensuojelutyötä niin kutsutulla systeemisellä otteella, joka on lyönyt itsensä läpi koko Suomessa. Solutos on kaupungin lastensuojelutyön kehittämiskumppani, jolla on tarjota kehittämisen tueksi digitaalinen PERHEPIRKKO®-järjestelmä.

Yhteistyötä on tehty huhtikuusta 2020 alkaen niin, että osapuolet ovat yhdessä tiiviisti keskustelleet lastensuojelun käytännöistä ja kehittämistarpeista, joihin Solutoksen Perhepirkko voi vastata. Suunnitelmien mukaan Perhepirkko otetaan pilottikäyttöön keväällä 2021.

Projekti on uraauurtava, koska vastaavaa digitaalista järjestelmää systeemisen lastensuojelutyön tukemiseen ja kehittämiseen ei ole olemassa Suomessa, eikä ilmeisesti koko maailmassa.

”On erittäin kiinnostavaa päästä etenemään pilotointiin Hämeenlinnassa kevään aikana. Olemme halunneet rakentaa Perhepirkosta työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistoimintaa ja asiakkaiden osallisuutta tukevan työvälineen lastensuojeluun. On hienoa päästä katsomaan, miten tämä tavoite toteutuu käytännössä”, kertoo perhepalveluiden johtava asiantuntija Päivi Petrelius Solutoksesta.

Lastensuojelua vahvistetaan

Petreliuksen mukaan Hämeenlinnan kaupungin lastensuojelutyössä on hyvä tekemisen meininki. Hän kehuu, että Hämeenlinnassa työntekijät ovat todella motivoituneita kehittämään lastensuojelutyötä systeemisen lastensuojelun lähestymistavalla. Hämeenlinnassa systeemistä työotetta on työstetty myös johdon kanssa. Johdon työpajoissa on pohdittu, millaisia tavoitteita johtamiselle tulisi asettaa, jotta olosuhteet systeemiselle työskentelylle olisivat mahdollisimman hyvät.

Johdon työpajoissa on käsitelty laadukkaan lastensuojelutyön ydinteemoja: laadukkaita asiakasprosesseja, yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa, työhyvinvointia ja pysyvyyden johtamista sekä kustannusvaikuttavuutta. Lisäksi on tavattu Perhepirkko-pilottiin mukaan tulevia lastensuojelun tiimejä valmennustapaamisissa.

Innostavaa yhteiskehittämistä

Projekti on ollut Petreliuksen sanoin innostava ja opettavainen. Hänen mukaansa Hämeenlinnan kaupungin sote-johto on erittäin hyvin perehtynyt systeemiseen lastensuojeluun.

”On ollut todella inspiroivaa, kun on ollut tekemisissä työstään innostuneiden ihmisten kanssa. Yhteiskehittämisen tunnelma on ollut tosi innostavaa ja keskustelu avointa. Osallistuminen kehittämiseen on ollut erittäin motivoitunutta. Yhteinen kokemus on ollut, että olemme tekemässä oikeita asioita lastensuojelun vahvistamiseksi.”

Koko kehittämisprosessin ajan solutoslaiset ovat kuunnelleet asiakasta tarkalla korvalla. Ohjelman halutaan olevan työn sujuvuutta tukeva ja helppokäyttöinen, visuaalinen ja myös lapsiystävällinen. Systeemisen työotteen tukeminen digitaalisilla työvälineillä on Perhepirkon sydäntä, mutta lisäksi ohjelman odotetaan tuottavan myös palaute- ja seurantatietoa johtamisen tueksi.

Digitaalinen sovellus tiedonmuodostuksen tukena

Perhepirkko edistää lastensuojeluprossia tuoden läpinäkyvyyttä lastensuojelun tiedonmuodostuksen prosessiin.

Petrelius kuvaa, että käsiteltäviä asioita työstetään yhdessä asiakasperheiden kanssa järjestelmässä visuaalisesti. Tämä vahvistaa asiakkaiden kokemusta siitä, että prosessi on heidän hallussaan ja että tieto, jonka varassa lastensuojelussa työskennellään, on heidän tuottamaansa. Tieto syntyy vuorovaikutustilanteissa kasvokkain työntekijöiden kanssa. ”Uskon, että lastensuojelun asiakkaat kokevat tällaisen läpinäkyvyyden ja osallisuuden vahvistumisen tärkeänä. Se myös lisää heidän ymmärrystään lastensuojelun työskentelystä ja roolista omassa elämässään. Jos näin käy, tämä voi vahvistaa asiakkaiden luottamusta ja sitoutumista lisäten siten myös työskentelyn vaikuttavuutta”, toteaa Petrelius.

Perhepirkko on rakennettu tukemaan yhteistoiminnallista tavoitteenasettelua ja voimavarojen sekä huolten tasapainoista käsittelyä. Perhepirkko mahdollistaa huolellisen perheen historiaan ja verkostoon tutustumisen, asiakkaiden elämäntilanteiden perusteellisen yhdessä tutkimisen ja etenemisen työssä näin rakentuvan tiedon varassa. Sovellus tukee uudenlaista tiedonrakentamisen tapaa lastensuojelussa.

”On ollut todella hienoa rakentaa digitaalista järjestelmää, joka on sovitettu tukemaan tutkimusperustaista, laadukasta lastensuojelun työprosessia. Digitaalinen alusta on sovitettu auttamaan työntekijöitä vaativassa työssään ja asiakkaita heille tärkeiden tavoitteiden saavuttamisessa”, tiivistää Petrelius.