Systeemisesti työskentelevä työntekijä keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen

Lastensuojelun henkilöstömitoituksen perustelut pohjautuvat tutkimustietoon, jonka mukaan alalla työntekijöiden pysyvyys vaikuttaa asiakkaina olevien lasten hyvinvointiin ja osallisuuden kokemukseen. Lisäksi ajalla, joka työntekijöillä on käytettävissään kunkin lapsen asiassa, on merkitystä. 

Systeemisesti työskentelevä työntekijä keskittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen yksilöiden ominaisuuksien tarkastelun sijaan. Systeeminen työote ohjaa etsimään ratkaisuja lapselle merkityksellisistä vuorovaikutussuhteista. Työntekijällä pitää olla aikaa kohdistaa uteliaisuuttaan systeemiin, jossa lapsi elää. 

Nyt lapsikohtaista aikaa ollaan lainsäädännön turvin saamassa. Työntekijöiden pysyvyyden turvaamiseksi tarvitaan myös kehittyvä organisaatio, joka tarjoaa oppimista tukevia virikkeitä kunnianhimoisille ja kehityssuuntautuneille työntekijöille. Organisaatio hyötyy, jos sillä on käytössään työntekijöiden kehittymistä tukevia työkaluja. 

Systeemisesti työskentelevä työntekijä ja tiimi hyötyvät juurisyitä etsiessään työkaluista, joilla eri osapuolten näkökulmia voidaan tehdä työskentelyn kaikissa vaiheissa näkyviksi. Asiakkaan tulee voida kokea omakseen se tieto, jonka varassa muutosta tavoitellaan. Tämä kaikki synnyttää tarvetta tiedon yhteiselle visualisoinnille. Perinteiset työkalut eivät palvele muutoksiin oivalluttavaa ja motivoivaa työntekijää eikä esimiestä.   

Systeemisen lastensuojelun toiminnanohjaustyökalu, PERHEPIRKKO®, on valmis kentälle apuriksi samaan aikaan kun lastensuojelun työskentelyedellytyksiä lainsäädännöllä turvataan. Lue täältä lisää Perhepirkon ominaisuuksista ja hyödyistä.

Aidosti ensimmäistä kertaa työurallani uskon, että pian voimme perustellusti odottaa lastensuojelun asiakkaiden elämäntilanteiden kohentumista ja tarvelukujen kääntymistä laskuun. Kiitos kuuluu kaikille niille, jotka ovat edesauttaneet suhdeperustaisen systeemisen työotteen rantautumista Suomeen. Samaan viitekehykseen on myös meidän ohjelmistopalvelun kehittäjien ollut mielekästä kiinnittyä.

Uskon, että olemme uuden työskentelytyylin edessä, joka innostaa aivan varmasti myös lahjakkaita hakijoita alalle lisättäviin koulutuspaikkoihin, ja saamme uusia sosiaalityön tulevaisuuden tekijöitä. 

Tavataan Perhepirkon äärellä! 

Sanna-Tuulia