Hyvinvointialueiden johtamisen merkitys korostuu – laadukas tieto sekä resurssit avainasemassa, osa 1

Sen lisäksi, että Pirkko®-järjestelmästä on hyötyä yksittäiselle työntekijälle, se tarjoaa hyvinvointialueille erityistä johtamisen tukea. Tässä kaksiosaisen blogisarjan ensimmäisessä osassa pureudutaan laadukkaan tiedon merkitykseen ja vaikutuksiin. Pirkko® luo välttämättömän ”liiman” järjestelmien välille hyvinvointialueille siirryttäessä.  

Hyvinvointialueilla toiminnan johtamisen edellytys on laadukas data, joka ensin yhdenmukaistetaan ja sitten jalostetaan käyttötarkoitusta palvelevaksi tiedoksi. Tietojärjestelmävaihdokset ja organisaatiomuutokset aiheuttavat epäjatkuvuutta, jolloin johtamisjärjestelmän on pystyttävä käsittelemään tietoa useista lähdejärjestelmistä.  

Eri potilastietojärjestelmien välillä ei tyypillisesti kyetä siirtämään historiatietoja. Jos tätä mahdollisuutta ei ole myöskään johtamisjärjestelmässä, tulee tilanne, jossa kaikki vanhassa järjestelmässä olleet potilaat ovat ”uusia” siinä vaiheessa, kun alueella siirrytään käyttämään uutta potilastietojärjestelmää. 

Pirkko® on alusta asti tukenut useiden järjestelmien samanaikaista käyttöä. Kutsumme tätä geneeriseksi integraatioksi, joka harmonisoi eri potilastietojärjestelmistä tulevat tiedot yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi – jopa siten, että loppukäyttäjän ei edes tarvitse tietää, mistä järjestelmästä tieto alun perin on. Tietojärjestelmän vaihtumisella tai organisaatiorakenteen muuttumisella ei myöskään ole merkitystä, kun Pirkko® säilyttää hoidon kokonaisuuden ehjänä, eikä hoitohistoriatietoja tarvitse siirtää manuaalisesti järjestelmävaihdon yhteydessä. Tällainen ”liima” on välttämätön ominaisuus hyvinvointialueille siirryttäessä.  

Psykososiaalisissa palveluissa toimintaa on pystyttävä analysoimaan hyvin moniulotteisesti suhteessa hoitojakson tai asiakkuuden kestoon. Kun tietojärjestelmät on integroitu Pirkkoon, palvelukäyttömallinnuksen avulla voidaan heti aloittaa hyvin kattava hoitojaksojen kliininen vertailu alueiden välillä. Mahdollisia vertailualueita ovat muun muassa hoitojen pituudet, intensiteetit, resurssien käyttö hoitojakson eri vaiheissa sekä potilaiden virtaus yksiköiden ja toimialueiden välillä.  

Vertailun avulla löydetään parhaita käytäntöjä ja voidaan edistää niiden leviämistä hyvinvointialueella. Aktiiviset alueet pääsevät jo tässä vaiheessa myös hyvin syvälle omaan toimintaansa yksiköittäin ja jopa työntekijöittäin. Käytännössä heillä on mahdollisuus lähteä Pirkon avulla ”luomaan tilaa” palvelujärjestelmäänsä siten, että mahdollisessa myöhemmin tulevassa Pirkon tuotantokäytössä voidaan toimia Pirkkoon määriteltävän toimintamallin mukaisesti.  

Johtamisen edellytyksinä oikean tiedon lisäksi ovat myös rahoitus ja resurssit, joista lisää blogisarjan toisessa osassa.  

Kalle Horjamo
toimitusjohtaja
Integritas Oy (ent. Solutos Oy)