Käyttäjien ensikokemukset Perhepirkosta ovat positiivisia

Perhepirkon käyttöönotto on alkanut ensimmäisten käyttäjien mukaan sujuvasti. Ensikommenttien mukaan ohjelmiston käyttö on mahdollistanut hyvän vuorovaikutustilanteen syntymisen ja selkeyttänyt tiedon käsittelyä. 

Käyttäjien mukaan Perhepirkon tuotantokäyttöön ottaminen on tuntunut luontevalta tuttujen asiakkaiden kanssa. Perhepirkko-järjestelmä ohjaa työskentelemään asiakkaan kanssa systeemisellä työotteella. Asiakas näkee selkeästi oman tilanteensa, ja tapaamisessa korostuu se, että työskennellään juuri häntä varten. Käyttäjät pitävät hyvänä ominaisuutena sitä, että systeemisen työskentelyn asiat löytyvät samasta paikasta ja on käyttäjästä riippumatta saatavilla tiimin käyttöön. Koordinaattorin näkökulmasta on hyvä, että viikkokokouksessa käsitellyt asiat saa heti vietyä asiakastietojärjestelmään. 

Asiakas näkee selkeästi oman tilanteensa, ja tapaamisessa korostuu se, että työskennellänä juuri häntä varten.

Käyttäjien mukaan yhdellä kerralla ei kannata ottaa liikaa asioita pöydälle, jotta ehtii myös rauhassa ja turvallisesti päättää keskustelun. Vaikka käyttöä on harjoitellut koulutusversiossa, niin tosielämässä käytettävyyttä pitää harjoitella, kun asiakas on oikeasti läsnä, jotta siitä tulee luontevaa. Esimerkiksi kotikäyntien yhteydessä kannattaa varata hiukan enemmän aikaa koneen ja yhteyksien avaamiseen, vaikka ne sujuvatkin ongelmattomasti. 

Suhdeverkostojen äärellä syntyy keskustelua 

Käyttäjät kokivat suhdeverkoston täyttämisen onnistuvan hyvin yhteistyössä nuoren kanssa. On tärkeää, että suhdetta pystyy kuvaamaan myös vapaasti valmiiden vaihtoehtojen lisäksi. Suhdeverkostoa rakennettaessa jotkut käyttäjät havainnoivat, että nuorelle on tärkeää saada pohtia etäisyyksiä suhdeverkostolle asetettavien henkilöiden välillä.  

Eräs käyttäjä alkoi koostaa suhdeverkostoa nuoren asiakkaan kaveripiiristä. Sen myötä keskustelu syvensi pohdintoja suhteista ja niiden merkityksistä, vaikka niistä oltiin jo puhuttu aiemmin.

Käyttäjät hyödynsivät suhdeverkoston visuaalisuutta, ja muun muassa etäisyys-läheisyys-toiminnon liikuttelu oli helppoa sähköisellä alustalla. Asiakas antoi palautetta, että suhdetta ja henkilöä kuvaavia sanoja oli liian vähän, mutta kuvausta täydennettiin vapaaseen tekstikenttään.