Kurkistus PERHEPIRKKO® -ohjelman viikkokokoustyökaluun

Perhepirkko tukee uudella tavalla viikkokokoukseen valmistautumista asiakkaan kanssa. Digitaalisuuden hyödyntäminen viikkokokouskäytännöissä on järkevää, koska se vapauttaa ammattilaisten aikaa suoraan asiakastyöhön lastensuojelussa.

Perhepirkon viikkokokoustyökalussa on kaksi osaa: valmisteluvaihe ja kokouksessa toimimisen vaihe. Valmisteluihin kuuluu kokousajankohtien kalenterihallinta, asiakkaan ydinasian valmistelu sekä kokoukseen mukaan kutsuttavien valinta. Systeemisessä viikkokokouksessa työkalu luo rakenteen reflektiolle ja hypoteeseille sekä ohjaa suunnittelemaan seuraavat konkreettiset työskentelyn askeleet. Perhepirkko tukee avointa yhteistä kirjaamista kokouksessa, tuottaa siitä yhteenvedon ja ohjaa sen viennin asiakaskertomusjärjestelmän puolelle.

Viikkokoustyökalun tarjoamat toiminnallisuudet eri tiimirooleissa toimiville – asiakas Perhepirkossa myös vahvasti osa tiimiä:

  • Työntekijät ja asiakas saavat yhteisen työkalun, jolla voi pohtia käsittelyaikaa, ydinasioita ja mukaan kutsuttavia tahoja.  
  • Konsultoiva sosiaalityöntekijä saa ehdotetut asiakasvalmistelut jo ennakolta tutustuttavakseen ja voi joko hyväksyä ne tai antaa tukeaan jatkovalmisteluun.
  • Koordinaattori saa työkalun kokousjärjestelyjen tueksi sekä kirjaamiseen kokouksessa ja yhteenvedon tallentamiseen.
  • Perheterapeutti voi ennakolta tutustua valmisteluun ja aikaisempaan systeemiseen työskentelyyn voidakseen entistä paremmin tukea tiimiä ja asiakasta kokouksessa.  
  • Asiakas, tiimi ja verkostokumppanit saavat kokouksesta konkreettiset seuraavat työskentelyn askeleet.  

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää:

Sanna-Tuulia Lehtomäki, liiketoimintajohtaja

p. 050 3014737 sanna-tuulia.lehtomaki@solutos.fi