Mielenterveyskenttää voi uudistaa nykyresursseinkin – usko pois!

Suomessa mielenterveyspotilas saa hoitoa liian harvoin ja se kestää liian pitkään. Eli toisin kuin yleisesti väitetään, mielenterveyden alalla on riittävästi resursseja. Valitettavasti ne vaan on kohdistettu väärin.

Väitteeni ei ole tuulesta temmattu, sillä olen toiminut alalla pitkään ja ennen omaa yritystä vetänyt Attendon psykiatrian toimialaa seitsemän vuotta. Lisäksi teen terveystaloustieteellistä väitöskirjaa.

Jos Suomen mielenterveys-, päihde- ja perhepalvelut organisoitaisiin uusin tavoin, resurssit tulisi käytettyä tehokkaammin – ja mikä tärkeintä, ihmiset voisivat paremmin.

Alan uudistamista varten perustin Solutos Oy:n vuonna 2012, yhdessä psykiatrian professori Jyrki Korkeilan sekä pitkän linjan psykiatri Veijo Nevalaisen kanssa.

Muutosta varten olemme kehittäneet viimeisimpään tutkimustietoon ja Käypä hoito -suosituksiin perustuvan perhekohtaisen ohjausjärjestelmän nimeltä Pirkko. Se on pilvipalvelu, joka on kehitetty terveystaloustieteeseen, tieteelliseen tietoon ja psykiatrien käytännön kokemukseen nojaten.

Pirkko on Suomen ensimmäinen psykiatrian toiminnanohjausjärjestelmä.

Järjestelmä tehostaa operatiivista johtamista ja ruohonjuuritason työtä. Se on kehitetty erityisesti tästä vinkkelistä, koska itselläni on tuotantotalouden tausta ja kokemusta tehtaiden toiminnanohjauksesta.

Pirkko integroituu sujuvasti terveydenhuollon olemassa oleviin potilastietojärjestelmiin ja paikkaa niiden pahimpia puutteita. Se taipuu moneen, ja sillä voi uudistaa koko psykososiaalisten palveluiden kentän.

Muutosvälineenä Pirkko

Käytännössä Pirkko suuntaa hoitoa intensiivisemmin hoitoprosessin alkuun ja uusiin potilaisiin, minkä tuloksena heidän mielenterveytensä kohenee entistä nopeammin.

Kuulostaa ehkä uskomattomalta, mutta väitän, että Pirkon käyttöönotolla ja jämptillä kliinisellä johtamisella hoidon vaikuttavuus paranee ja palvelukäynnit vähenevät jopa 30 prosenttia.

Väitteeni perustuu siihen, että Pirkon avulla vapautuu iso määrä resursseja. Ne voi kanavoida koulutukseen, mitä kautta puolestaan vaikuttavimmat ja sisällöltään monipuolisimmat hoidot lisääntyvät. Ja kas – positiivinen kierre on valmis!

Säästöjä tulee – palvelukäynnit vähenevät jopa 30 prosenttia.

Pirkko myös todellakin yhdistää eri tietojärjestelmiä käyttävät organisaatiot ja mahdollistaa sektorirajat ylittävän yhteistyön. Näin johtaminen tehostuu, laajan verkoston toiminnasta tulee läpinäkyvämpää – ja ihmisten työ jakaantuu oikeudenmukaisesti.

Innovatiivisen hoitotyövälineemme avulla mielenterveystyön vaikuttavuus kohenee harppauksin.

Pirkkoa käytetään jo Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä (Soite). Ilokseni se ollaan ottamassa käyttöön toisessakin sairaanhoitopiirissä lähikuukausina.

Arviointipalvelua ja töitä psykiatreille

Mielenterveysalan uudistusta ajavat myös meillä töissä olevat psykiatrian erikoislääkärit. He työskentelevät vuokralääkäreinä perinteisesti vastaanotoilla tai etänä videoyhteyksien avulla.

Etätyö onnistuu yrityksemme kehittämän arviointipalvelun avulla. Käytännössä se merkitsee etänä tehtävää lääkärin tilannearviointia potilaasta. Arviointipalvelu ja etätyö liittyvät kliinisen työn muutokseen, jota olemme ajaneet Solutoksen perustamisesta lähtien.

Asiakkaitamme ovat lähes kaikki maamme sairaanhoitopiirit.

Ja vaikka meillä pyyhkii erinomaisesti, Solutoksessa on jatkuvasti noin 10 uuden psykiatrin tarve. Meillä töitä pääsee tekemään joustavasti.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat kuulla meistä lisää tai voisit tulla meille töihin. Solutoksessa lääkärit viihtyvät pitkään, koska huolehdimme heistä niin hyvin kuin mahdollista.

Ollaan kuulolla – vaikka heti!

Kalle Horjamo, puh. 040 569 2840

Tutustu Solutoksen pikkuesitteeseen tästä!