Pekka Iiskola

Motivaatio työhön syntyy, kun saa auttaa muita

Asiakasrajapinnassa toimiminen on ollut Pekka Iiskolalle helppoa aiemman työkokemuksen ansiosta. Oman osaamisen kehittämisestä nauttiva projektipäällikkö vastaa Solutoksella Pirkko-sovelluksen kehityksestä ja jalkauttamisesta asiakkaiden käyttöön.

Pekka Iiskola ehti työskennellä psykiatrisena sairaanhoitajana lähes 20 vuotta, kunnes mieleen nousi ajatus alanvaihdosta. Hän oli opetellut itsenäisesti ohjelmointia ja päätti kehittää taitojaan niin, että ne riittäisivät työskentelyyn ohjelmistokehityksen parissa.

– Vuonna 2018 näin Mediuutisissa jutun Pirkko-sovelluksesta ja ajattelin, että tässäpä on hieno tuote, josta hyötyisin itsekin työssäni. Otin yhteyttä Solutokseen ja saman vuoden loppupuolella aloitin Solutoksella tuntityöläisenä ohjelmistokehityksen parissa, Pekka muistelee.

Elokuussa 2019 Pekka siirtyi täyspäiväisesti Solutoksen riveihin, ja itseoppineesta koodarista tuli yksi Solutoksen projektipäälliköistä. Työssään Pekka huolehtii muun muassa asiakasorganisaatioiden Pirkko-käyttöönotoista, seurannasta, koulutuksista, yhteistyöpalavereista sekä kaikesta muusta, mitä asiakasyhteistyöhön liittyy.

– Ohjelmistotyö ja koodaus ovat edelleen osa työtäni, tosin huomattavasti pienemmässä mittakaavassa kuin aluksi. Työni ydin on kouluttamisessa ja muutosvalmentamisessa sekä Pirkon kehitystyössä.

Parempaa hoitoa ja helpotusta työkuormaan

Vaikka Pekan ammatti vaihtuikin, pysyi ala samana. Hänelle onkin tärkeää päästä kehittämään juuri hoitotyötä, jonka parissa työskenteli itsekin pitkään. Motivaatio työhön syntyy itsensä kehittämisen ja muiden auttamisen kautta.

– Minulle on tärkeää päästä luomaan työkaluja, joiden avulla hoitajien arki ja potilaiden elämänlaatu paranevat. Tässä työssä minulla on vahva tunne siitä, että pystyn vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin, Pekka kuvailee.

Tässä työssä minulla on vahva tunne siitä, että pystyn vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin.

Parhaita hetkiä projektipäällikön työssä ovat Pekan mukaan ne, kun asiakkaat pohtivat ratkaisua johonkin ongelmaan ja ratkaisu löytyy Pirkko-sovelluksesta.

– Keskustelut ja asiakkaiden oivallukset innostavat! Lisäksi on ilo nähdä, kuinka työntekijöiden työn määrää pystytään Pirkon avulla kohtuullistamaan, ja sen myötä myös potilaat saavat aiempaa parempaa hoitoa.

Katse tulevaan

Sairaanhoitajataustasta on ollut uudessa työssä paljon hyötyä. Asiakkaan ongelmatilanteisiin on helpompi etsiä ratkaisuja, kun tunnistaa alan haasteet. Toisaalta oma tausta voi joskus rajoittaa innovatiivista ajattelua. Sosiaali- ja terveysalalla pysyminen ei kuitenkaan ole kaduttanut Pekkaa.

– Periaatteessa olisin voinut hypätä jollekin aivan toiselle alalle, mutta silloin en olisi välttämättä pystynyt hyödyntämään pitkää kokemustani samalla tavalla kuin nyt Solutoksella. Lisäksi päätökseen vaikutti edunvalvonnallinen näkökulma: olin viimeiset hoitajavuoteni mukana ammattiliitossa ja Kymsoten kehittämishankkeissa, joten hoitajien työoloihin vaikuttaminen myös tulevaisuudessa tuntui tärkeältä, Pekka kertoo.

Asiakkaan ongelmatilanteisiin on helpompi etsiä ratkaisuja, kun tunnistaa alan haasteet.

Solutos organisaationa saa Pekalta paljon kehuja. Työyhteisössä on alusta asti ollut kannustava ilmapiiri, jossa osataan tehdä asioita myös yhdessä.

– Hierarkia Solutoksella on matala. Lisäksi on hienoa päästä tekemään työtä omalla intohimosektorilla ja auttaa samalla muita.

Tulevaisuudessa Pekka haluaa kehittyä ammatillisesti etenkin muutosvalmentamisen suhteen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot sosiaali- ja terveysalan digitaalisten ratkaisujen ohjelmassa ovat loppusuoralla, ja opintojen päättymisen jälkeen aikaa jää toivottavasti myös uuden oppimiselle.

– Ehkäpä seuraavaksi perehdyn tekoälyyn!


Pekan ja muiden solutoslaisten kuulumisia voit seurata Facebookissa ja LinkedInissä.