Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut on tyytyväinen PIRKKO®-käyttäjä

Kasvaneet asiakasjonot saivat Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut hakemaan apua PIRKKO®- tuotannonohjausjärjestelmästä. Vuoden käytön jälkeen on jo monia positiivisia kokemuksia resurssien oikeanlaisesta kohdentumisesta.

Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluissa hoitoa jonottavien määrä oli kasvanut isoksi ja hoitoon pääsy oli hidastunut. 

– Meillä ei ollut aiempaa kokemusta tuotannonohjausjärjestelmästä, mutta koimme tarvitsevamme apua resurssien ohjaamiseen. Tavoitteena oli hoidon saatavuuden parantaminen, palvelupäällikkö Marjo Kiviniemi kertoo.

Tuotannonohjausjärjestelmä kilpailutettiin, minkä tuloksena joulukuussa 2020 PIRKKO® otettiin käyttöön aluksi erikoissairaanhoidon puolelle, ja myöhemmin se laajennettiin myös perusterveydenhuoltoon. 

– Soitessa, eli Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä, oli jo kokemusta Pirkosta. Lisäksi järjestelmä oli suunniteltu nimenomaan psykiatrian tarpeisiin, mikä vakuutti meidät valinnasta.

Yhteistyö Solutoksen kanssa on ollut tiivistä myös tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen. 

– Olemme yhteistyössä kehittäneet raportointia ja toimintoja, jotta ohjelma palvelisi tarpeitamme mahdollisimman hyvin. Solutos on myös tarjonnut kiitettävästi tukea järjestelmän käyttöönottoon, Kiviniemi kiittää. 

Järjestelmän hyödyt tekevät hoidosta vaikuttavampaa

PIRKKO® tekee resurssien kohdentumisen läpinäkyväksi. Järjestelmästä saatavan tiedon avulla Oulun kaupungin mielenterveyspalveluissa on pystytty suuntaamaan resursseja vahvemmin nimenomaan hoidon varhaiseen vaiheeseen, mikä tekee hoidosta vaikuttavampaa.

– Pirkon tuella resurssit saadaan nyt käyttöön oikea-aikaisesti ja oikeille potilaille. Pystymme tarkastelemaan, toteutuvatko hoidot riittävällä frekvenssillä sekä näemme, minkälaisia interventioita on käynnissä. Järjestelmä auttaa miettimään, miten voimme kehittää omia toimintatapojamme ja saamme resurssimme riittämään kasvaneeseen hoidon kysyntään, Kiviniemi selventää. 

– Hoitajan on helpompi arvioida hoitosuunnitelman sisältöä ja kestoa. Vaikka suunnitelmia joudutaan toki välillä uusimaan, on pohja kuitenkin olemassa, Oulun kaupungin mielenterveyspalveluiden tiimivastaava Sirpa Heiskari jatkaa. 

Uusien työntekijöiden perehdyttämisessä Pirkon on huomattu nopeuttavan työn sisäistämistä. Hoitajat hahmottavat nopeammin, mitä työ on, mitä heiltä odotetaan ja kuinka usein asiakkaita tavataan. 

– Nyt meillä on organisaation puolesta ensimmäistä kertaa olemassa selkeä raamitus hoitokokonaisuuksien vaihtoehtoihin ja käyntien intensiteetteihin, Heiskari tarkentaa. 

Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut löydät täällä.