Palveluintegraation johtaminen kaipaa tuekseen työkaluja

Tosielämässä sote-alan asiakas ei läheskään aina ole luokiteltavissa vain sosiaali- tai terveydenhuollon asiakkaaksi. Perhepirkko- ja PIRKKO®-järjestelmämme huomioivat arjen realiteetit, ja tarjoavat sote-alan ammattilaisille arvokasta tietoa asiakkaan hoidosta kokonaisuus huomioiden.

PIRKKO®-järjestelmä ja Perhepirkko kuuluvat Integritasin samaan ohjelmistoperheeseen. Siinä missä Perhepirkko on kehitetty systeemisen työskentelyn menetelmätyökaluksi, on Pirkko toiminnanohjausjärjestelmä laajemmin koko sote-palveluihin.

– Perhepirkon isosisko Pirkko on lääkinnällinen laite, jolla on terveyspalveluiden ohella paljon annettavaa myös sosiaalihuollon tarpeisiin. Esimerkiksi lastensuojelun osalta palveluita voitaisiin Pirkon avulla suunnitella niin, että lapsen sijaan asiakkaana olisi koko perhe, kertoo Integritas Oy:n toimitusjohtaja Kalle Horjamo.

Pirkko-järjestelmän taustalla on tekniikka, joka kykenee yhdenmukaistamaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmien ja terveydenhuollon potilastietojärjestelmien tiedot yhteiskäyttöisiksi. Näin esimerkiksi lastensuojelun asiakkuuksien yhteydessä olisi mahdollista nähdä myös vanhempien palvelukäyttö.

Sote-integraatiota tukeva järjestelmä

Sote-alalla asiakkaiden huolet ja sairaudet ovat laajoja kokonaisuuksia, ja harvoin asiakasta voi erotella pelkäksi sosiaalihuollon tai terveydenhuollon asiakkaaksi. Esimerkiksi lastensuojelun asiakas voi olla myös lastenpsykiatrian puolella hoidon piirissä.

– Hyvinvointialueillakin on lähtenyt rakentumaan tiimimalleja, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset työskentelevät yhdessä. Ohjelmistojemme aidon palveluintegraation avulla meillä on kyky tukea näitä prosesseja, selventää Horjamo.

Hyvinvointialueiden myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen integraatio on ottanut harppauksia eteenpäin. Palvelujen yhteensovittaminen säästää kustannuksia, mutta siitä hyötyvät myös etenkin ne asiakkaat, jotka käyttävät paljon erilaisia sote-palveluita.

Myös lastensuojelusta tuttu systeeminen työmalli nostaa päätään muilla sote-alan sektoreilla. Esimerkiksi Perhepirkon työkalut olisivat jo nyt suoraan käytettävissä lasten- ja nuorten kanssa tehtävissä IPC-interventioissa.

Tutustu lisää PIRKKO®-järjestelmään ja klikkaa tästä tuoreimpaan uutiskirjeeseen.