Perhepirkko ensimmäisenä systeemisten tiimien työntekijöiden käyttöön Hämeenlinnassa, Porissa ja Soitessa

Kolme ensimmäistä asiakastamme siirtyivät loppusyksystä tuotantokäyttöön lähes samanaikaisesti. Olemme innoissamme siitä, että tulemme saamaan ensivaiheen käyttökokemuksia aidoista asiakastilanteista usealta taholta.  

Tällä hetkellä tavoitteenamme on se, että onnistumme pitämään yllä jokaisessa organisaatiossa dynaamista ja innostunutta oppimisprosessia, jossa jokainen työntekijä haluaa ottaa enenevästi Perhepirkon osaksi asiakastyön praktiikkaa niin itsenäisesti kuin tiiminsä jäsenenä.   

Perhepirkon työkalujen omaksuminen luonnolliseksi osaksi omaa asiakastyötä ja työtapaa on jokaisen henkilökohtainen ammatillinen kasvuprosessi. Ajattelen, että onnistuneen oppimisprosessin kuljettamiseen on olemassa vaihtoehtoisia reittejä.    

Perhepirkon työkalujen omaksuminen luonnolliseksi osaksi omaa asiakastyötä ja työtapaa on jokaisen henkilökohtainen ammatillinen kasvuprosessi.

Yksi tapa voisi olla kannustavasti ja uteliaisuutta herättävällä tavalla pyrkiä esittelemään omille asiakkailleen Perhepirkkoa digitaalisena palveluna, joka sisältää uudentyyppisiä työntekijän ja asiakkaan yhdessä käyttämiä työvälineitä. Lupaa pyytävällä otteella voisi suositella tapauskohtaisesti tietyn työkalun äärelle pysähtymistä yhdessä, ja asiakkaan tilanteen tarkastelemista sen tuella. Näin ollen asiakkaan kanssa yhdessä luotu ensimmäinen tuotos voi syntyä yhtä hyvin joko aikajanalla, suhdeverkostolla tai auttamiskartalla.  

Jollekin toiselle työntekijälle voisi sopia edellisestä poiketen etenemistapa, jossa työntekijä pyrkii johdonmukaisesti asiakasta kuunnellen käyttämään Perhepirkon työkaluja lähes aina tietyssä järjestyksessä. Suositeltava järjestys voisi olla luottamuksen ja asiakassuhteen rakentaminen aikajana-työkalun avulla. Se mahdollistaa luontevan asiakkaaseen ja aikaisempiin auttamisyrityksiin tutustumisen.  

Seuraavalla tapaamiskerralla työntekijä voisi suhdeverkostotyökalun avulla kartoittaa lapsen verkoston, mikä lisää kaikkien osapuolten ymmärrystä lapselle merkityksellisistä ihmissuhteista ja niiden laadusta. Tästä työskentely etenee kohti tavoitteita, jolloin avuksi tulee auttamiskartta. Karttaan kirjataan kaikkien osapuolten tavoitteet, toiveet tai unelmat. Sitten tunnistetaan voimavaroja ja kuormitustekijöitä, jotka vaikuttavat osaltaan tavoiteltujen asioiden saavuttamiseen. Auttamiskartan ydintä ovat askeleet, joilla tehdään näkyväksi se, miten työskentelyä jatketaan, jotta edettäisiin tavoiteltuun suuntaan.  

Viikkokokous varmistaa asiakkaalle ja työntekijälle tarpeen mukaisen pysähtymisen.

Molemmissa käyttötavoissa Perhepirkon viikkokokoustyökalu palvelee asiakkaan ja työntekijän yhteisenä oljenkortena silloin, kun suojelun tarve säilyy työskentelystä huolimatta ja lapsen tai nuoren vaikea tilanne näyttää pitkittyvän. Tällöin yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa rajaudutaan ydinasiaan ja valmistellaan siihen keskittyvä asian käsittely tiimin viikkokokoukseen. Viikkokokous varmistaa asiakkaalle ja työntekijälle tarpeen mukaisen pysähtymisen. Tiimin tuella haetaan uusia näkökulmia ja etenemisvaihtoehtoja.   

Jo muutaman kuukauden kuluttua voimme odottaa palautetta siitä, millaisia yksilöllisiä oppimisen prosesseja Perhepirkko sysää liikkeelle suhdeperustaisen systeemisen työn äärellä ja millaisina lastensuojelun ja perhesosiaalityön asiakkaat kokevat Perhepirkon tuella toteutetut vuorovaikutustilanteet.      

Sanna-Tuulia Lehtomäki  

liiketoimintajohtaja