Perhepirkko-kioskilla jaetaan kokemuksia ja tietoa

Kesäkuussa pidettiin ensimmäiset Perhepirkko-kioskit Satakunnassa, Porin lastensuojelulaitos Karhunsylissä. Perhepirkko-kioski on kohtaamispaikka, jossa ammattilaiset voivat jakaa kokemuksia Perhepirkon käyttämisestä asiakastyössä. Paikalle oli tullut runsas joukko Satakunnan eri systeemisten tiimien jäseniä sekä lastensuojelun johtoa.

Tarkoituksena oli tarjota lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon työntekijöille mahdollisuus tulla kysymään Perhepirkon käyttöön liittyviä kysymyksiä kahvin ja pienen tarjottavan äärellä. Kioskeilla käytiin hyvää keskustelua Perhepirkosta ja sen käytöstä asiakastyössä. Esimerkiksi Perhepirkon soveltuvuudesta myös kuraattoreiden työkaluksi käytiin innostavia keskusteluja, joihin varmasti syksyllä palataan. Huomiota asiakastyössä oli kiinnittänyt esimerkiksi aikajana-työkalu, jonka äärellä työskentelysuhteen luominen ja asiakkaan osallistaminen tuntuivat onnistuvan.

Perhepirkko-kioskin avulla halusimme opastaa kesän aikana tulleita uusia työntekijöitä ja kannustaa ylipäätään työntekijöitä säännölliseen Perhepirkon käyttöön.

Käytäntö on osoittanut, että uuden työkalun omaksuminen luontevaksi osaksi omaa asiakastyötä vaatii tukea, jota on pyritty tarjoamaan useilla eri keinoilla. Vakiintuneiksi käytänteiksi on muodostunut tutoreiden toiminta, kuten koulutukset tai ”tukitunti”-ajatuksella järjestetyt matalan kynnyksen tilaisuudet. Syksyllä tarjolla on myös Perhepirkko-verkkokursseja omatahtiseen opetteluun.

Koska Perhepirkko on uusi innovaatio lastensuojelun parissa, on ymmärrettävää, että sen säännöllinen käyttö saattaa viedä oman aikansa. Perhepirkko-kioskin avulla halusimme opastaa kesän aikana tulleita uusia työntekijöitä ja kannustaa ylipäätään työntekijöitä säännölliseen Perhepirkon käyttöön, jotta se  tulisi mahdollisimman luontevaksi osaksi arkityötä.

Sanna-Tuulia Lehtomäki

liiketoimintajohtaja