PERHEPIRKKO® monialaisen työskentelyn tukena

Perhepirkosta odotetaan ratkaisua siihen, että sektorirajoista huolimatta perheen kanssa työskentelevät tahot pystytään tuomaan yhteiseen prosessiin. 

Solutoksen intohimona on alusta lähtien ollut kehittää ratkaisuja, joilla monialaiselle työskentelylle luodaan onnistumisen mahdollisuudet sektorirajoista huolimatta. Perhekohtaisuuden huomioiminen yhtenä keskeisenä elementtinä on aina ollut tuotekehityksemme keskiössä.

Lastensuojelun ja perhesosiaalityön systeemisillä tiimeillä on paljon yhteisasiakkaita muun sosiaalihuollon, koulujen oppilashuollon, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon, erityisesti lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian, kanssa. Perhepirkko tulee yhteisen työskentelyn myötä tutuksi verkostokumppaneille esimerkiksi systeemisten viikkokokousten yhteydessä.

Perhepirkon äärellä työskennellen syntyy visuaalisia työskentelynäkymiä, jotka on kehitetty sellaisiksi, että ne ovat asiakkaan kanssa sopien digitaalisesti jaettavissa, näytettävissä ja tätä kautta otettavissa yhteiseen monialaiseen tiedonmuodostukseen ja työskentelyn pohjaksi yhteisasiakkuustilanteissa. Perhepirkon tärkeänä tehtävänä näissä verkoston tapaamisissa on huolehtia, että tieto on aina sellaisessa muodossa, että asiakas voi kokea sen omakseen.

Olethan yhteydessä, ja keskustellaan lisää Perhepirkon käyttömahdollisuuksista monialaisen työskentelyn tukena.

Sanna-Tuulia Lehtomäki, liiketoimintajohtaja

p. 050 3014737 sanna-tuulia.lehtomaki@solutos.fi