Perhepirkko opettaa systeemistä suhdeperustaista työotetta

Viime vuosina on runsas joukko lastensuojelun ja perhesosiaalityön ammattilaisia kouluttautunut  systeemiseen työtapaan. Perhepirkko on kehitetty työkaluksi näille ammattilaisille varmistamaan koulutuksessa omaksuttujen oppien siirtymisen käytännön asiakaskohtaamisiin. Perhepirkon tehtävänä on tukea päivittäin systeemisen suhdeperustaisen työskentelytyylin noudattamista. Monet arjen asiat vaikuttavat siihen, että systeemisyyteen koulutettu, suhdeperustaisuuden sisäistänyt ammattilainenkin lipsuu helposti työn tiimellyksessä asiakastyön periaatteistaan. Perhepirkko on kehitetty tukemaan asiakasprosessin kuljettamista systeemisesti, jotta työskentelytyyli vakiintuisi ja vaihtelua olisi vähemmän.     

Lisäksi on tärkeää, että kokematon, alalle juuri tullut työntekijä pystyy omaksumaan systeemisen suhdeperustaisen viitekehyksen ydinelementit Perhepirkon äärellä. 

Perhepirkon tehtävä on auttaa työntekijää pysähtymään kiireestä huolimatta, luomaan suhdetta asiakkaaseen ja osallistamaan asiakasta yhteiseen työskentelyyn. Pienetkin yhteiset oivallukset ja jatkotyöskentelyn askeleet jäävät muistiin, tallentuvat tietoturvallisesti ja tulevat näkyviksi. Muutoin vaikeasti kuvailtava systeeminen työote saadaan näkyväksi – myös esihenkilöille.      

Lisäksi on tärkeää, että kokematon, alalle juuri tullut työntekijä pystyy omaksumaan systeemisen suhdeperustaisen viitekehyksen ydinelementit Perhepirkon äärellä. Hänen tulee oppia kuljettamaan asiakasprosessia systeemisellä otteella siten, että arkaluontoiset tiedot ovat turvassa. 

Digitaaliset oppimisympäristöt auttavat Perhepirkon omaksumisessa 

Olemme aloittaneet yhteistyön LAB-ammattikorkeakoulun kanssa saadaksemme kokemuksia siitä, miten digitaalinen työkalu voi johdatella jo opiskeluaikana systeemisen työotteen periaatteisiin. Ensimmäisten oppimistuokioiden jälkeen on ollut jopa vaikea kuvitella oppimistilannetta ilman nykyaikaisen visuaalisen työkalun tukea. Myös kokemusasiantuntijan mukanaolo on tuonut syvyyttä harjoitteluun.  

Emme ole tehneet Perhepirkkoa ensisijaisesti koulutustyökaluksi, mutta se näyttää toimivan myös siinä tarkoituksessa erinomaisesti. Opiskelijat ja systeemistä koulutusta vailla olevat työntekijät omaksuvat näppärästi työkalun avulla sen, mitä menetelmäteoria tarkoittaa käytännön asiakastyössä eli vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa.  

Työelämään on siirtymässä ammattilaisia, joilla on ennennäkemättömän hyvät taidot työskennellä luontevasti digitaalisen ohjelmistopalvelun tuella. Opiskeluaikana tutuksi tulleet digitaaliset oppimisympäristöt ja ratkaisut ovat valmistaneet näitä tulevia ammattilaisia Perhepirkon kaltaisten työkalujen haltuunottoon. He pääsevät omaksumaan suoraan haluttua menetelmällistä tyyliä ja systeemisyyden ytimiä ilman jännitteitä ja epävarmuutta digitaalisuutta kohtaan.  

Tämä mahdollistaa todellisen kirivaihteen systeemisen työn juurruttamisessa ja levittämisessä. Uskon, että systeemiset tiimit ja asiakastyö eivät jatkossa enää kärsi samalla tavalla esimerkiksi työntekijävaihdoksista. Asiakkaan kanssa tuotetun tiedon äärellä voidaan jatkaa aikaisempaa ketterämmin, vaikka henkilövaihdoksia tapahtuukin. Annetaan Perhepirkon auttaa työntekijöitä systeemisen työotteen omaksumisessa ja tiimien toiminnan vakioimisessa. Samalla annamme asiakkaille mahdollisuuden oivaltaa systeemisten työkalujen äärellä jotain uutta tilanteesta, muutoksen tarpeesta ja näkemään mahdollisuuksia haastavista elämäntilanteista selviytymiseen.  

Sanna-Tuulia Lehtomäki
liiketoimintajohtaja