Perhepirkko otetaan käyttöön Porin perusturvan lastensuojelussa

Porin perusturva panostaa lastensuojelutyöhön ja on hankkinut asiakastyön tueksi käyttöönsä Perhepirkko-ohjelmistopalvelun. Palvelun ottaa Porissa vähitellen käyttöönsä noin viisikymmentä työntekijää lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon tiimeissä. Hankinta toteutettiin yhteiskilpailutuksena Hämeenlinnan kaupungin kanssa. 

Solutos Oy:n kehittämä Perhepirkko tukee organisaatioita systeemisen toimintatavan toteuttamisessa, joka on viime vuosina yleistynyt laajasti lastensuojelussa myös Suomessa. Toimintamalliin kouluttaudutaan ja sitä käytetään nyt enenevästi myös Satakunnassa.    

– Tuottavuusohjelmaan kuuluvana toimenpiteenä halusimme konkreettisen, systeemiseen menetelmään ja digitaalisuuteen perustuvan välineen lastensuojelutyön vaikuttavuuden lisäämiseksi, Porin perusturvan sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen taustoittaa hankintapäätöstä. 

Porin perusturvan lastensuojelun avohuollon johtava sosiaalityöntekijä Liisa Hannula odottaa työkalun auttavan asiakkaita, työntekijöitä ja muita perheen kanssa työskenteleviä tahoja oivaltamaan, mikä lapsen systeemissä pitäisi saada muuttumaan.

– Tavoittelemme saumatonta yhteistyötä eri tahojen välillä lapsen ja koko perheen auttamiseksi. Uskon, että tarvitsemme visuaalisia työkaluja, joilla voimme yhdessä jäsentää kokonaisuutta ja pohtia, mikä voisi auttaa, Hannula sanoo. 

Hankintasopimus allekirjoitettiin toukokuussa, ja tuotantokäyttö päästään porrasteisesti aloittamaan jo ennen kesälomakauden alkua. 

– Systeemisessä työotteessa on parasta sen mahdollistama rakenne lastensuojelun asiakasprosessiin, joka on onnistuttu tuomaan myös Perhepirkkoon. Hienoa, että vihdoinkin lastensuojeluun on kehitetty varta vasten asiakkaita huomioiva ohjelmisto, kiteyttää Porin perusturvan lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa

Porin perusturvassa on lähdetty ennakkoluulottomasti tutustumaan uuteen työkaluun, vaikka toisaalta myös ohjelmistojen käyttöönottoihin yleisesti liittyvät haasteet on tunnistettu.  

– On hienoa nähdä, että Porissa on nimetty tuottavuusohjelmasta mahdollistettu Perhepirkon käyttöönottoon keskittyvä tutor-työntekijä, Jenni Wahlman. Hän hallitsee paitsi systeemisen työotteen osaa myös toimia työntekijöiden tukena käyttöönotossa, Perhepirkon tuotekehityksestä vastaava Solutos Oy:n kehittämispäällikkö Jukka Huttunen korostaa.