Perhepirkko syntyi asiantuntijoiden yhteistyöllä

Perhepirkko on systeemisen lastensuojelun tueksi kehitetty ohjelmisto, jonka teknisestä toteutuksesta vastaa Gavon Oy. Ohjelmistossa yhdistyvät Solutoksen ammattitaito ja ymmärrys lastensuojelun erityispiirteistä, sekä Gavonin erityisosaaminen sovellusten ja ohjelmistojen rakentamisessa.

Reilut kuusi vuotta Gavon Oy:ssä työskennellyt käyttökokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelija Sami Halonen on ollut mukana suunnittelemassa niin Perhepirkko- kuin Pirkko-sovellustakin. Hänen pääosaamisensa keskittyy käyttöliittymien suunnitteluun.

Gavon Oy toteuttaa asiakkaidensa sovellusprojektit aina suunnittelusta koodaukseen, yksilölliset tarpeet huomioiden. Perhepirkon kohdalla se on tarkoittanut aivan uudenlaisen toimintaympäristön opettelua ja tiivistä yhteistyötä Solutoksen asiantuntijoiden kanssa.

Perhepirkon teknisen toteutuksen suurin haaste oli tehdä ohjelmasta samaan aikaan tietoturvallinen, helppokäyttöinen ja lastensuojelun erityispiirteet huomioiva.

– Prosessi etenee yleensä niin, että ensin minä suunnittelen yhdessä asiakkaan kanssa, miltä käyttöliittymä voisi näyttää ja miten se voisi toimia, minkä jälkeen meidän koodarimme pääsevät tositoimiin, tekemään visiosta totta, Sami kuvailee.

Perhepirkon teknisen toteutuksen suurin haaste oli tehdä ohjelmasta samaan aikaan tietoturvallinen, helppokäyttöinen ja lastensuojelun erityispiirteet huomioiva. Ohjelmiston tuli olla myös helposti lähestyttävän näköinen, sillä lastensuojelun työntekijöiden ohella sen käyttäjiä ovat lastensuojelun asiakkaat, eli lapset ja heidän huoltajansa.

– Lastensuojelu oli minulle alana vieras, joten aluksi minun piti sukeltaa siihen maailmaan ja opetella uutta. Sain dokumentaatiota alan erityispiirteistä Solutoksen asiantuntijoilta, ja pikkuhiljaa alkoi hahmottua, millaisesta prosessista on kysymys ja miten Perhepirkon tulisi toimia ja palvella asiakasta, Sami kertoo.

Erityisvaatimuksena helppokäyttöisyys

Kun pohjatiedot Perhepirkkoa varten olivat selvillä, aloitettiin ensimmäisen karkean version rakentaminen. Käyttöliittymä rakennettiin pala palalta, ja Solutoksen edustajat pääsivät välillä kommentoimaan keskeneräistä työtä.

– Ohjelmistojen luomisessa on tärkeää huomioida, että käyttäjillä voi olla jopa jonkinlaisia ennakko-oletuksia siitä, miten jotkut sovelluksen osa-alueet toimivat. Pyrimmekin siis käyttämään sellaisia käyttöliittymäkonventioita, jotka ovat ihmisille tuttuja jo muista järjestelmistä. Näin ohjelmiston käytön oppiminen on nopeampaa ja se tuntuu luontevammalta, Sami sanoo.

Käyttäjillä voi olla hyvinkin erilaiset valmiudet oppia uuden ohjelman käyttöä.

Perhepirkossa käsitellään toisinaan myös hyvin vaikeita ja kipeitä aiheita, joten ohjelmiston ilmeen tuli olla pehmeä ja jollain tasolla jopa leikkimielinen, jotta se olisi myös lasten mieleen. Suunnittelussa piti myös huomioida eri tasoiset käyttäjät.

– Käyttäjillä voi olla hyvinkin erilaiset valmiudet oppia uuden ohjelman käyttöä. Mielestäni olemme onnistuneet luomaan ohjelmiston, jossa helppokäyttöisyys ja tietoturvallisuus kulkevat sujuvasti käsi kädessä, Sami iloitsee.

Tutustu Gavon Oy:n liiketoimintaan paremmin täällä.