Perhepirkon tuella askelletaan kohti vaikuttavuutta

Perhepirkko ohjaa työntekijää kirjaamaan työskentelyä askeleiksi auttamiskartalle. Jokainen askel on systeemisen tiimin työntekijän toteuttamaa työskentelyä asiakkaan tai hänen verkostonsa kanssa. Askeleen vaikuttavuus selviää, kun työskentelyn edetessä lapsen, nuoren tai perheen tilannetta verrataan auttamiskartalle kirjattuihin tavoitteisiin ja toiveisiin. Pohditaan, onko edetty toivottuun suuntaan, kannattaako vielä jatkaa tai muuttaa työskentelyä.    

Vaikuttavuustutkimuksen näkökulmasta Perhepirkko synnyttää systeemisen työotteen jalanjälkiä, eli tietoa siitä, mitä systeemisyys suomalaisissa tiimeissä konkreettisesti tarkoittaa.   

Elina Aaltio on väitöskirjassaan tutkinut systeemisen työotteen vaikuttavuutta Suomessa. Tutkimusaineistoa kerätessä mallia vasta pilotoitiin Suomessa ja sen ydinelementtien sisäistämisessä oli paljon vaihtelua, jolloin vaikuttavuutta ei vielä pystytty osoittamaan. Kuten Aaltio itsekin toteaa, tässä kohtaa systeemisen mallin vaikuttavuudesta ole vielä tutkimusnäyttöä, mutta sen käyttöönottoa haastavista tekijöistä on tutkittua tietoa.   

Perhepirkko tuo digitaalista tukea systeemiseen työotteeseen 

Teemme työtä sen eteen, että Perhepirkko valjastetaan tiedontuottajaksi seuraavaan syty-mallin vaikuttavuus- tai tuloksellisuusarvioon. Luvassa on näppärästä työkalusta huolimatta haastava harjoitus, jonka toteuttamisessa kannattaa hyödyntää Aaltion mainitsemia kompleksisten interventioiden kehittämiseen ja arviointiin laadittuja erityisiä suosituksia. Lisäksi olemme valmiita tukemaan vaikuttavuutta mahdollistamalla toimivan monitoimijaisen työskentelyn mielenterveyspalveluiden ja sosiaalityön välillä. Yhteisasiakkuuksissa onnistuminen on keskeinen ratkaistava haaste myös Suomessa.  

Olemme valmiita tukemaan vaikuttavuutta mahdollistamalla toimivan monitoimijaisen työskentelyn mielenterveyspalveluiden ja sosiaalityön välillä.

Päätös Perhepirkon rakentamiseen syntyi aikanaan siksi, että tunnistimme systeemisessä työotteessa valtavaa potentiaalia, mutta näimme samalla mallin sisältämien monien eri elementtien kokonaisuudessa haastetta sen menetelmäuskolliselle toteutukselle asiakastyön arjessa. Arvelimme, että helppokäyttöisestä digitaalisesta tuesta olisi hyötyä mallin toteuttamisessa. Nyt saamme säännöllisesti palautetta Perhepirkon käyttäjiltä, ja kuulemme, että kentällä ajatellaan samoin: luottamus systeemisen työotteen vaikuttavuuteen on vahva, ja samalla ollaan valmiita ottamaan vastaan sen toteutukseen digitaalisuuden tarjoama tuki.