Perhepirkosta tukea systeemiseen asiakastyöhön ja sen johtamiseen

PERHEPIRKKO® on systeemisen lastensuojelun toiminnanohjaustyökalu, joka digitalisoi aiemmin kynällä tehdyn työn ja ohjaa ajattelemaan uudella tavalla. Se mahdollistaa yhteisen jaetun tiedonmuodostuksen ja tukee asiakassuhteen rakentamisessa sekä mahdollistaa itselle mieluisten työmenetelmien yhdistelyn ja sujuvan rinnakkaiskäytön. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa aikaisemman työskentelyn ”avaamisen” jatkotyöskentelyn pohjaksi, ja sen tuella voidaan jäsentää ja kuvata asioita ymmärrettävämmällä tavalla visuaalisesti. 

Järjestelmä osallistaa asiakasta sekä verkostokumppaneita ja mahdollistaa näkökulman suuntaamisen tulevaisuuteen. Systeemisiä oppeja noudattelevan ohjelmistopalvelun kehittely on mielestäni osoitus siitä, että kaikkea työtä – myös sosiaalityötä ja lastensuojelua – voidaan rikastuttaa ennennäkemättömällä tavalla. Olemme lähteneet tielle, josta ei ole enää paluuta vanhaan. 

Tämän innostuksen äärellä on toisaalta täytynyt pitää mielessä, ettei tekniikka saa kaventaa tai mekaanistaa työskentelytyyliä vaan päinvastoin rikastuttaa. Kuten asiakkaamme Perhepirkon valmennuksessa totesi, PERHEPIRKKO® näyttää olevan aarreaitta systeemisyyteen, kunhan opimme, mihin kaikkeen sitä voikaan käyttää. 

Digitalisaatio on Perhepirkossa valjastettu työntekijän tueksi eikä toisinpäin. Sosiaalityöntekijän ei tarvitse rajoittaa ajatteluaan, jotta se sopisi järjestelmään. Silti toiminnanohjaustyökalulla on aina myös työprosessien vakioinnin tehtävä – toisin sanoen vaihtelun vähentäminen. Tämä on tehty harkiten niin, että vakioinnin kohteiksi on valittu suhdeperustaiselle ja systeemiselle otteelle arvokkaat, tunnusomaiset ja tinkimättömät periaatteet.