PERHEPIRKKO® – perinteisestä poikkeava käyttöönottoprosessi

Miten toteuttaa uuden työkalun käyttöönottoprosessi siten, että se ei tuntuisi työntekijöistä kuormittavalta uuden järjestelmän käyttöönotolta?

Oppimista kokeilemalla ja itse oivaltamalla

Olemme Solutoksessa kehittäneet oman, valmennuksellisen tavan Perhepirkon käyttöönottoon. Perinteisen teknisen käyttöönottokoulutuksen sijaan suosittelemme rohkeasti kokeilemaan Perhepirkon työkaluja aidontapaisissa käyttötilanteissa. Ajatuksenamme on, että kokeilutilanteet toimivat samalla kertauksena systeemisen suhdeperustaisen työotteen ydinelementteihin. Tällaiset kokeilutilanteet mahdollistavat oivalluksia ohjelmiston käyttömahdollisuuksista luontevasti oman työskentelytyylin osaksi. 

Yhdessä kokeilemalla ja oivaltamalla työskentelyote kehittyy ja samalla ohjelmisto tulee tutuksi.

Perhepirkon käyttöönottoa tukee videosarja, jolla esitellään sekä teknistä käyttöä että niiden systeemisyyden perusteita. Perhepirkon työkalujen sisällyttäminen asiakastyön prosessiin voi tapahtua tiimirooleista johtuen hieman eri painotuksin. Valmennusmallimme mahdollistaa saman organisaation eri tiimien etenemisen käyttöönotossa omaan tahtiinsa.

Mahdollisuus valmennukselliseen tukeen – jo ennen käyttöönottopäätöstä

Jotta Perhepirkon käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa, tarjoamme ennen käyttöönottopäätöstä asiakkaan tarpeisiin räätälöityä erillistä valmennusvaihetta. Valmennusvaiheella lisätään organisaation eri tasoilla valmiuksia tiedostaa ja ymmärtää, miten digitaalisuutta hyödyntäen voidaan tukea systeemistä, suhdeperustaista asiakasprosessia. Työn alla on myös Perhepirkko mentori -malli, jolla uuden työkalun käyttöönoton vakiintuminen ja työskentelytyylin omaksuminen sujuvat erityisen jouhevasti

Lue lisää Perhepirkko-valmennuksista