PIRKKO®-esihenkilöpäivä tarjosi rohkaisevia esimerkkejä järjestelmän hyödyistä

Jo kolmatta kertaa järjestetty PIRKKO®-esihenkilöpäivä kokosi yhteen yli kolmekymmentä mielenterveys- ja päihdepalvelujen esihenkilöä eri puolilta Suomea. Tunnelma tapahtumassa oli positiivinen, ja järjestäjät toivovat, että osallistujille tarttui mukaan uusia ajatuksia kotiin vietäväksi.

PIRKKO®-esihenkilöpäivässä oli mukana runsaasti ensikertalaisia, mutta myös konkareita, jotka ovat osallistuneet tapahtumaan myös aiempina vuosina. Esihenkilöiden ohella mukana oli jonkin verran tiimivastaavia, joille Pirkko-järjestelmä on tuttu omasta arjesta.

– Tiimivastaavilta saatu palaute ja kommentit olivat tärkeitä, ja uskon niiden lisäävän myös läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä sen suhteen, mitä toiminnanohjausjärjestelmällä halutaan saada aikaan, Integritasin projektipäällikkö Pekka Iiskola kertoo.

Päivän keskeisimpiä teemoja olivat Pirkko 2.0, eli järjestelmän uudistettu versio, sekä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella koetut onnistumiset Pirkon parissa. Ryhmätyöskentelyn myötä osallistujat pääsivät tutustumaan toisiinsa paremmin ja jakamaan ajatuksia ja ideoita arjestaan.

Jokainen osallistuja sai mahdollisuuden laatia oman henkilökohtaisen tiekarttansa siitä, miten Pirkko-järjestelmän voi ottaa osaksi omaa työskentelyä ja tiedolla johtamista. Pirkko palvelee eri rooleissa toimivia työntekijöitä hieman eri tavoin, mikä huomioitiin myös suunnitelmassa.

– Aiemmin esihenkilöpäivässä mukana olleet kertoivat kokemuksistaan ja aiemmin saaduista opeista, ja uskon että niistä keskusteluista jäi monen omaan työkalupakkiin käyttökelpoisia ideoita, Iiskola pohtii.

Pirkko 2.0 herätti kiinnostusta

Esihenkilöpäivästä saatu palaute osoittaa, että tapahtumalle on selvästi kysyntää. Erityisen hyödyllisenä osallistujien keskuudessa pidettiin keskusteluita muiden kanssa sekä rohkaisevia esimerkkejä siitä, miten Pirkko on helpottanut mielenterveys- ja päihdepalvelujen parissa työskentelevien arkea. Myös Pirkko 2.0 herätti kiinnostusta ja eräs osallistuja kommentoi, että järjestelmän uusi versio vaikuttaa selvältä edistysaskeleelta edeltäjäänsä verrattuna.

Palautteessa nousi esiin myös kiinnostus ja tarve vastaaville tilaisuuksille hoitotyötä tekevien näkökulmasta.

– Olin mukana työntekijäedustajana ja koin tämän työntekijän näkökulmasta antoisana ja tärkeänä koulutuksena. Olisi mukavaa, jos koulutuksia olisi jatkossa myös meille vastuuihmisille, jolloin kuulisi enemmän ajatuksia juuri työntekijöiltä, yhdessä palautteessa toivotaan.

– Eräs paikalle tullut kertoi osallistuneensa alun perin työnantajansa velvoitteesta, mutta päivän päätteeksi suunnitteli osallistuvansa myös ensi vuonna, Iiskola iloitsee.

Esihenkilöpäivän palaute oli myönteistä

Integritasin näkökulmasta esihenkilöpäivä oli varsin onnistunut. Kerätyn palautteen mukaan tapahtuman yleisarvosana ylsi korkealle: 4,5 pistettä viidestä.

– Etenkin koulutuksen rakenne, aikataulu, materiaalit ja sisältö saivat hyvät arvosanat. Onnistuimme palautteen perusteella myös kouluttajina olemaan kiinnostavia ja tuomaan asiamme selkeästi esille, Iiskola arvioi.

Hyvän koulutussisällön ohella oli tärkeää kohdata ihmisiä ja olla vuorovaikutuksessa Pirkko-käyttäjien kanssa. Osallistujien keskustelut rikastuttivat myös Integritasin väen ajatuksia, ja uusia ideoita Pirkon kehittämiseen saatiin roppakaupalla.

Ensi vuoden Pirkko-esihenkilöpäivä järjestetään 23.5.2025.