Pirkko-järjestelmä on saanut oman logon

Solutos Oy:n toiminnanohjausjärjestelmä ja hoidon optimoija Pirkko on saanut oman logon. Sen on suunnitellut graafikko Tomi Puustinen espoolaisesta Muato-suunnittelutoimistosta.

”Logon ilmiasu on meidän solutoslaisten mielestä tyylikäs. Pirkko-logon värit ovat myös sopivan terävät, jotta se jää mieleen”, sanoo Solutoksen kehittämispäällikkö Jukka Huttunen.

Suunnittelutyö lähti liikkeelle leppäpirkosta, jota suunnittelija Puustinen yksinkertaisti taidokkaasti. Solutoksen koko tiimin mielestä graafikko onnistui tehtävässään.

”Pirkon voi myös ajatella olevan nainen ja hoivatyöntekijä, sellainen turvallinen ja luotettava tukija, joka ohjaa oikeaan suuntaan”, jatkaa Huttunen.

Pirkko tulee jatkossa näkymään messuilla, Solutoksen myyntiesityksissä ja markkinointimateriaaleissa.

Mutta mikä Pirkko oikein on?

Pirkko on toiminnanohjausjärjestelmä, joka auttaa hoitohenkilökuntaa heidän jokapäiväisessä työssään.

Pirkko ei puutu hoidon sisältöön eli siihen, mitä tapahtuu potilaan ja työntekijän välisessä suhteessa. Mutta Pirkko tekee hoidosta suunnitelmallisempaa ja ohjaa sitä viimeisimmän tutkimustiedon mukaiseksi.

Järjestelmä myös parantaa työskentelyolosuhteita, joten Pirkon avulla työntekijälle jää enemmän aikaa potilaalle.

Pirkko hoitaa työntekijän apuna monet aikaa, muistikirjoja ja kalentereita vaativat tehtävät ja kokoaa hoitotapahtumat yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin lomat tai työntekijän vaihtumiset eivät hajota hoitoa.

Yksittäisten käyntien sijaan Pirkko hahmottaa hoidon moduuleina. Näitä moduuleja kutsutaan interventioiksi.

Samanaikaisesti käynnissä voi olla useita interventioita. Interventiot pohjautuvat parhaaseen tutkittuun hoitotietoon ja näyttöön. Pirkko seuraa interventioiden toteutumista ja erityisesti sitä, saavutetaanko asetetut hoitotulokset.

Lue lisää Pirkosta.

Pirkko tositoimissa

Pirkko on jo käytössä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä (Soite).

Lisäksi Pirkko ja Solutoksen lääkärit on vastikään valittu tuottamaan aikuispsykiatrian avohoidon lääkäripalvelut Savonlinnaan, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymään (Sosteri).

Sosterin mielenterveys- ja päihdetulosyksikön päällikön Jari Smedbergin mukaan Solutos tuntui luontevimmalta valinnalta, koska sosterilaiset haluavat ensisijaisesti kehittää psykiatrista hoitoa.
Smedberg uskoo, että Solutoksen kehittämä Pirkko-järjestelmä on tässä oivana apuna.

”Toiminnanohjausjärjestelmä Pirkko tulee ohjaamaan hoitolinjauksia, ja sen avulla hoito tulee olemaan tarkemmin suunniteltua ja vaikuttavampaa. Uskon, että potilasvirtaa saadaan näin nopeutettua ja asiakastyytyväisyys paranee”, Smedberg sanoo.

Lue lisää Sosteria koskevasta uutisesta.