PIRKKO®-järjestelmän uusi versio vastaa asiakaspalautteeseen

Pirkon versiopäivitys nopeutti järjestelmää, selkeytti työnkulkuja ja toi käyttöön uusia ominaisuuksia. Uuden version myötä hoidon kokonaiskuva on helpompi hahmottaa. 

PIRKKO®-järjestelmään lokakuussa tehty versiopäivitys nopeutti järjestelmää, paransi sen käytettävyyttä ja toi uusia toiminnallisuuksia.  

– Tekemässämme asiakaspalautekyselyssä nousi odotetusti esiin jo tunnistettuja haasteita, joihin versio 1.7 pyrkii monilta osin vastaamaan, Integritasin toimitusjohtaja Kalle Horjamo kertoo. 

Pirkon tärkein tavoite on tarjota päätöksenteon tueksi hoidon kokonaistilanne pelkän yksittäisen intervention sijaan. Uuden päivityksen myötä työnkulkuja on selkeytetty ja kokonaisuuden hahmottamiseen panostettu: aloitusnäytöstä siirrytään aina tilannekuvanäkymään, jossa näytetään asiakasnäkymässä tehtävät toiminnot selkeästi.  

Uuden päivityksen myötä työnkulkuja on selkeytetty ja kokonaisuuden hahmottamiseen panostettu.

Pirkon aloitusnäkymässä esitetyt käyntitilastot, joissa tehty asiakastyö suhteutetaan yksikön tavoitteisiin, ovat herättäneet ristiriitaisia tunteita. 

– Työmäärän seuranta kuuluu työnantajan velvollisuuksiin, ja on olennaista varmistaa, ettei henkilökunta kuormitu liikaa. Me järjestelmätoimittajana keskitymme siihen, että seuranta on tehtävissä mahdollisimman helposti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti, Horjamo tarkentaa.  

Parempi käsitys hoidon kokonaiskuvasta 

Uudessa versiossa käyttäjän tietoihin voi täydentää työsuhteen aloitus- ja lopetuspäivät, mikä parantaa yksikkötason käyntitavoitteiden toteutumisen tarkkuutta.  

– Samalla osa asiakkaista saa käyttöönsä integraation HR-järjestelmän poissaolotietoihin, jolloin sekä yksikkö- että työntekijätasolla huomioidaan oikein lomien, koulutusten ja muiden poissaolojen merkitys kuukauden käyntitavoitteisiin. 

Kokonaan uutena ominaisuutena esiteltiin asiakkuudenhallinta, jonka avulla hoitojakson pituuden ohella voidaan hahmottaa esimerkiksi hoitojakson kokonaiskäyntimäärää ja viimeaikaisten käyntien määriä. Tällöin kliinisessä päätöksenteossa voidaan hyödyntää niin sanotun rajahyödyn käsitettä. 

Asiakkuudenhallinnan avulla tiimeissä pystytään paremmin hahmottamaan, mihin Pirkkoa tarvitaan.  

– Millä perusteella tarjoamme 100 kertaa vastaanotolla käyneelle potilaalle vielä yhden käynnin, jos meillä on samaan aikaan satoja potilaita jonossa? Toivomme, että asiakkuudenhallinnan avulla tiimeissä pystytään paremmin hahmottamaan, mihin Pirkkoa tarvitaan, Horjamo tiivistää.  

Helpotusta resurssipulaan 

Nykymuodossaan Pirkko tarjoaa työvälineen mielenterveyspalveluiden resurssipulan ratkaisemiseen. Kun seurataan hoitotyön toteutumista ja tehdyn asiakastyön määrää sovitun toimintatavan mukaisesti, mahdollistetaan avoin ja tasapuolinen potilasohjaus sekä parannetaan palveluiden saatavuutta ja vaikuttavuutta.  

– Siten varmistetaan, että potilaille tuotetaan yhdenmukaisesti ja yhdenvertaisesti mahdollisimman suuri kokonaishyöty mahdollisimman nopeasti. 

Versiopäivityksen myötä Integritasilla katseet kääntyvät tulevan Pirkko 2.0 -version kehittämiseen, jonka tavoitteena on tuoda merkittävää tukea myös yksittäisen potilaan päivittäiseen hoitamiseen.