PIRKKO® parantaa sotetyön kohdentumista – Takaisinmaksulaskuri osoittaa säästöpotentiaalin

Integritasin kehittämällä takaisinmaksulaskurilla voidaan arvioida, missä ajassa PIRKKO®-järjestelmä maksaa itsensä takaisin. Takaisinmaksulaskurilla arvioidaan etenkin oikein kohdennetun asiakastyön kehittymistä ja siitä syntyvää säästöpotentiaalia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyivät kuntien vastuulta hyvinvointialueille alle vuosi sitten, ja tavoitteena oli luoda yhdenvertaiset palvelut kaikille suomalaisille. Todellinen kuva hyvinvointialueiden arjesta on karu: rahat ja resurssit eivät tahdo riittää. Tilanteesta kärsivät niin sote-henkilöstö kuin asiakkaat, jotka haluaisivat sote-palveluita käyttää.

Säästöjä on saatava aikaan, ja säästöjen mittaluokka on niin suuri, että niiden saavuttaminen ei ole mahdollista puuttumatta suurimpaan kuluerään, eli henkilöstökuluihin. Tämä tarkoittaa sekä oman henkilöstön palkkakustannuksia että ostopalveluita. Henkilöstökulujen vähentämisen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tarkoittaa irtisanomisia, koska henkilöstöstä on jo lähtökohtaisesti valtava pula. Nykyisellä, tai jopa pienemmällä porukalla, pitäisi siis saada aikaan enemmän niin sanotusti oikeita asioita.

Jotta säästöjä saadaan aikaan ja nykyiset resurssit riittävät, tarvitaan parempaa työvoiman kohdentamista: meidän tulee luoda ratkaisuja, joiden avulla voimme yhdenmukaisesti todentaa, onko sosiaali- ja terveysalan asiakastyö tehty oikealla tavalla, oikeaan aikaan ja oikeiden potilaiden kanssa. Kun tiedämme, että hoitotyö kohdentuu oikein, olemme oikealla polulla.

Hienoin asia työn kohdentumisen nostamisessa on se, että se tarkoittaa automaattisesti myös nykyistä parempia hoitotuloksia. Oikein kohdentunut työ käynnistyy nopeasti ja tiiviisti ja tämän tiedetään olevan keskeistä esimerkiksi psykiatriassa. Keskittymällä kohdentumisen parantamiseen luodaan siis aidosti samanaikaisesti säästöjä ja aiempaa parempaa hoitoa.

Takaisinmaksulaskuri osoittaa Pirkon säästöpotentiaalin

Pirkko-järjestelmää käyttämällä hyvinvointialueet pystyvät hyödyntämään olemassa olevia resurssejaan paremmin ja takaisinmaksulaskuri auttaa hahmottamaan, missä ajassa kohdentamisprosentit saadaan nousuun. Takaisinmaksulaskuri mallintaa ensin hyvinvointialueen nykytilan ja määrittelee parametrit, joilla voidaan arvioida kohdentumista esimerkiksi suhteessa hoitojakson pituuteen. Tämän jälkeen voidaan mallintaa Pirkon hyödyt eri tasoilla, hyvinvointialueesta aina yksittäisen työntekijään asti.

– Otetaan esimerkki psykiatrian hoitotyöstä. Tyypillinen tavoite hoitotyössä on tällä hetkellä neljä asiakaskäyntiä päivässä. Toteuma liikkuu yleensä välillä 3–3,5. Näistä käynneistä vain osa kohdentuu oikein. Mitäpä jos hyvinvointialueet tulisivatkin nyt työntekijöitä vastaan, ja toteaisivat, että 3,5 asiakaskäyntiä päivässä riittää. Ainoana ehtona olisi, että jokaisen asiakastapaamisen tulisi olla oikein kohdentunut. Tämä tuottaisi faktisesti jopa 100 prosenttia enemmän oikeaa työtä. Näin nykyiset resurssit saataisiin riittämään mainiosti, hoidon laatu paranisi ja parhaiten suoriutuvia voitaisiin palkita erikseen, Integritasin toimitusjohtaja Kalle Horjamo kaavailee.

Integritasin takaisinmaksulaskurissa jokaiselle hyvinvointialueelle voidaan tehdä oma esimerkkilaskelma alueen omilla tunnusluvuilla ja tavoitteilla. Näin voidaan havainnollistaa, missä ajassa investointi maksaa itsensä takaisin ja alkaa tuottamaan nettohyötyä.

Ota meihin yhteyttä, niin voimme tehdä yhdessä hyvinvointialueellenne investointilaskelman ja arvioida Pirkon takaisinmaksuajan ja säästöpotentiaalin.

Kallen lukuvinkkinä Marina Erholan ja Kirsi Varhilan erinomainen mielipidekirjoitus: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009847712.html