PIRKKO®-toiminnanohjausjärjestelmä ohjaa intensiiviseen, oikea-aikaiseen ja suositusten mukaiseen hoitoon

PIRKKO® tuo hoitoprosessiin läpinäkyvyyttä ja rakennetta, jolloin potilaille voidaan tarjota heidän tarvitsemaansa hoitoa oikeissa vaiheissa ja sopivalla intensiteetillä.

Solutoksessa kehitetty toiminnanohjausjärjestelmä PIRKKO® tehostaa psykiatriseen hoitoon pääsyä ja varmistaa palveluiden oikea-aikaisuuden sekä laadun. Siten päästään nopeammin parempiin hoitotuloksiin, ja automaattisten kirjausten myötä myös tehostetaan terveydenhuollon työntekijöiden työtä. PIRKKO® tuo hoitoprosessiin läpinäkyvyyttä ja rakennetta, jolloin potilaille voidaan tarjota heidän tarvitsemaansa hoitoa oikeissa vaihessa ja sopivalla intensiteetillä.

Hoitoa saavat ne, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Potilastietojärjestelmään integroitu PIRKKO® tuottaa tilastotietoa toiminnan ohjaamisen tueksi. Prosessi saadaan näkyväksi, mikä auttaa hahmottamaan kokonaisuutta. Tarkka tieto potilasmääristä, hoitojaksojen pituudesta ja hoidon jakautumisesta potilaiden kesken tuo rakennetta hoitojen suunnitteluun ja kohdentamiseen. Silloin hoitoa saavat ne, jotka sitä eniten tarvitsevat.

– Potilaan pääseminen nopeasti tiiviiseen hoitoon, jolloin varsinaiseen seurantaan ei ole tarvetta, ei ole toimintatapana uusi. Olemme kuitenkin ymmärtäneet, että sen toteuttaminen on hankalaa, jollei käytössä ole siihen aktiivisesti ohjaavaa operatiivista järjestelmää, toteaa Solutoksen yksi perustajista, varatoimitusjohtaja Kalle Horjamo.

Uudistuskumppanuudella muutoksia yhdessä, jatkuvuus huomioiden

Solutoksesta saa myös psykiatrian lääkäripalveluja. Ainutlaatuisena toimintamuotona Solutos tarjoaa asiakkailleen tukea johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen – PIRKKO® työvälineenä. Uudistuskumppanuuskonseptin mukaisesti tehdään palvelumallinnus ja toiminnalle sovitaan tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Ideana on saada aikaan pysyviä muutoksia, jotka jäävät asiakkaan organisaatioon toimiviksi käytännöiksi.

PIRKKO®-järjestelmä mahdollistaa vaikuttavamman toimintamallin, mikä johtaa taloudellisiin säästöihin välillisten kustannusten laskun kautta. Toimintamme mahdollistaa sen, että yhdessä saavutetut asiat jäävät toiminnanohjauksen kautta elämään, vaikka meitä ei jonain päivänä virkalääkäritilanteen parantuessa palvelutuotannossa enää tarvittaisikaan. Siksi tässä korostuu myös hyvin tärkeä jatkuvuuden elementti.

Ainutlaatuisena toimintamuotona Solutos tarjoaa asiakkailleen tukea johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen PIRKKO® työvälineenä.

Visiona koko perheen huomioiminen

Perhekohtaisuus on koko Solutoksen toiminnan taustalla, ja PIRKKO®-järjestelmän nimikin on alun perin siitä johdettu.

-Monessa tapauksessa oikea suunnittelutaso ei suinkaan ole yksittäinen potilas tai asiakas vaan koko perhe. Pyrimme rakentamaan reaaliaikaisia perhekohtaisia suunnitelmia ja edistämään asioita koordinoidusti, Horjamo sanoo.

PIRKKO®-järjestelmän perhekohtaisuuden myötä tukea tarvitsevia perheitä pystytään auttamaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Solutoksessa uudistetaan psykiatrian alaa aidosti, ja myös sosiaalipalveluihin, systeemiseen lastensuojeluun, Solutos on kehittänyt PERHEPIRKKO®-digituen.

Ensi vuonna 10 vuotta täyttävä Solutos on vahvassa kasvussa. Muutos parempaan saavutetaan Solutoksen omien, osaavien ja motivoituneiden lääkärien sekä yrityksessä kehitettyjen, ainutlaatuisten perhekohtaisten PIRKKO®- ja PERHEPIRKKO®-toiminnanohjausohjelmistojen avulla.

Solutoksen perustajaa ja varatoimitusjohtajaa Kalle Horjamoa haastateltiin Atostekin podcastiin Solutoksen kehittämästä PIRKKO® -toiminnanohjausohjelmistosta. Kuuntele koko Podcast