PIRKKO® voitti 2M-IT:n järjestämän kilpailutuksen

Pirkko tarjoaa hyvinvointialueille toimivat työkalut muutoksen johtamiseen sotealan murroksessa.

Integritasin ratkaisu voitti 2M-IT:n kilpailutuksen, jonka kohteena oli sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön tuleva psykiatrian toiminnanohjaus- ja systeemisen lastensuojelun tuotannonohjausjärjestelmä sekä niihin liittyvät palvelut. 2M-IT on hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottava julkisomisteinen yhtiö. Hyvinvointialueiden ICT-kumppanina 2M-IT ylläpitää ja kehittää sotealan tarvitsemaa teknologiaa, sovelluksia, verkkoja, tietoturvaa ja uusia toimintamalleja.

Pirkko on edelleen Suomen ainoa tuotantokäytössä oleva suoraan psykiatriaan soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä. Alan edelläkävijöinä voimme kehittää prosesseja yhdessä asiakkaidemme kanssa siten, että olemassa olevat resurssit kohdentuvat mahdollisimman tarkasti, Integritasin toimitusjohtaja Kalle Horjamo tähdentää.

Pirkko on edelleen Suomen ainoa tuotantokäytössä oleva suoraan psykiatriaan soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä.

Tässä kilpailutuksessa asiakkaana oli Kanta-Hämeen hyvinvointialue OmaHäme. 2M-IT aloittaa järjestelmäintegraation toteuttamisen toukokuun aikana, ja Pirkko-ohjelmiston käyttöönotto aloitetaan aikuisten ja lasten psykiatriassa ja Perhepirkon käyttö lastensuojelussa. Se, että kilpailutuksen toteutti ja integraatiot toteuttaa 2M-IT, helpottaa myös muiden uusien asiakkaiden järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa. 2M-IT voi hoitaa kilpailutuksen asiakasorganisaation puolesta ja pystyy toteuttamaan myös integraatiot samalla tavalla kuin ne on tehty aiemmissa projekteissa.

Pirkko maksaa itsensä takaisin

Kun uusi asiakas ottaa Pirkon käyttöön, integraatio aloitetaan tekemällä mahdollisimman kattava tietopoiminta viimeisen kymmenen vuoden aikana käytössä olleista ja tällä hetkellä käytössä olevista potilastietojärjestelmistä. Siten saadaan muodostettua ajankohtainen kuva hoitojaksojen pituuksista ja intensiteeteistä sekä siirtymistä eri palveluiden välillä. Erityisen tärkeää on Pirkon kyky arvottaa tehdyn asiakastyön kohdentumista. Pirkon avulla voidaan arvioida pelkkien suoritemäärien sijaan sitä, onko työ tehty oikeaan aikaan ja oikean asiakkaan kanssa.

–  Samassa yhteydessä voidaan laatia takaisinmaksusuunnitelma ja laskea, mitä asiakas voi saavuttaa ottamalla Pirkon käyttöön. Näin voidaan todentaa, että Pirkko on kannattava ja itsensä takaisin maksava investointi. Sen jälkeen hyvinvointialue voi tehdä päätöksen, haluaako se hyödyntää 2M-IT:tä kumppanina ja hankkia Pirkon heidän kauttaan jatkuvaan käyttöön, kuvailee Horjamo.

Palvelujärjestelmän määrittelyssä voidaan hyödyntää Terapiat etulinjaan -toimintamallia muun muassa interventioiden ja halutun toimintatavan osalta.

– Pirkko auttaa työntekijöitä toteuttamaan hoidon sovittujen hoitomallien mukaisesti.

Mahdollisimman tehokkaasti ja oikealla tavalla tehty asiakastyö on edellytys sille, että hyvinvointialueen resurssit riittävät, Horjamo summaa.