Pirkolla voi kehittää mielenterveystyötä nykyresurssein

Perhekohtainen ohjausjärjestelmä Pirkko on ensimmäinen, aito toiminnanohjausjärjestelmä mielenterveystyön uudistamiseksi. Kun hoitotyö organisoidaan Pirkolla toisin, se helpottuu sekä muuttuu suositusten mukaiseksi – ja kustannusten nousu pysähtyy.

Solutos Oy:n kehittämä Pirkko on sovellus, jonka avulla mielenterveystyötä voi parantaa nykyresurssein. Se on kehitetty todelliseen tarpeeseen, sillä Suomessa mielenterveyspotilas saa hoitoa liian harvoin, ja hoito kestää liian pitkään.

Pirkko on jo käytössä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymässä (Soite), missä sen käyttöä laajennetaan vuonna 2019 aikuispsykiatriasta päihdepalveluihin ja nuorisopsykiatriaan.

Solutoksen lääkärit ja Pirkko on valittu huhtikuun alusta 2019 alkaen myös Savonlinnaan, Sosteriin (tästä uutiseen). 

Pirkon avulla työn voi organisoida suunnitelmallisemmin ja tehokkaammin kuin on ollut tapana, ilman uusien henkilöiden palkkaamista. Se on tehokas apu johtamiseen, työn ja kustannusten läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä itse ruohonjuuritason työhön.

Pirkolla luodaan rakenteista tietoa, joka pitää sisällään muun muassa hoidon keston ja intensiteetin, tavoitteet ja hoidon arvioinnissa käytettävät mittarit. Pirkko analysoi ja rikastaa myös jo olemassa olevaa asiakas- ja potilasdataa. Näin mahdollistuvat tilastointi, seuranta ja vertailu – ja toimintojen uudelleenorganisointi sekä muutosjohtaminen.

Kyseisen rakenteisen tiedon avulla voidaan esimerkiksi erikoissairaanhoidosta tunnistaa ne potilastapaamiset, joilla ei todennäköisesti enää ole vaikutusta hoidon tuloksiin – ja ohjata kyseiset potilaat vaikuttavimpien palveluiden pariin. Lisäksi osan käynneistä voi korvata sähköisellä seurannalla ja sillä voi myös tarkkailla hoidon vaikuttavuutta.

”Kun toimintoja uudelleenorganisoidaan Pirkon avulla, tulee hoitojärjestelmään tilaa akuuteille ja uusille potilaille sekä henkilökunnalle lisää aikaa hoitaa potilaita. Hoidot voivat siten olla tiiviimpiä ja kehittämiseenkin jää aikaa”, tähdentää vuosikymmeniä julkisella puolella työskennellyt psykiatri Veijo Nevalainen Solutoksesta.

Potilaan asema paranee

Sovelluksen taustalla on kuntoutumislähtöinen ajattelu. Ohjelma parantaa asiakkaan tai potilaan asemaa muun muassa tuomalla akuuttivaiheisiin riittävän tiiviit hoidot tai työskentelyn. Vallitsevan tutkimustiedon mukaan uusia mielenterveyspotilaita tulee hoitaa riittävän tiiviisti.

Pirkko-sovellus on lisäksi viimeisimmän kansallisen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman mukainen. Pirkon sähköisten kyselyn avulla myös asiakkaat tai potilaat saadaan helposti ja oikea-aikaisesti mukaan hoidon suunnitteluun ja arviointiin.

Pirkko taipuu myös sosiaali- ja kasvatustyöhön ja somaattisten pitkäaikaissairauksien hoitoon. Täydessä käytössä Pirkko toimiikin moniammatillisena perheverkostona, jossa voivat kohdata asiakas, hänen perheensä ja heitä auttavat työntekijät niin maakunnista, tulevista sote-keskuksista, järjestöistä kuin yksityisyrityksistäkin.

Lisäksi Pirkko soveltuu työkaluksi lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin, joka on saanut Suomessa viime aikoina jalansijaa valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE) muutosohjelman myötä.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kalle Horjamo, Solutos Oy, p. 040 569 2840 tai kalle.horjamo@solutos.wp.agendahelsinki.fi

Lue lisää Horjamon blogista.

Olemme näytteilleasettajana Digital Health Nordic 2019 -tapahtumassa, ja pidämme siellä myös case-puheenvuoron 6.2. klo 13.40 alkaen päälavalla.
Tervetuloa nykäisemään hihasta – toivottavasti kohtaamme!