Pitkään hoidossa olleiden mielenterveyspotilaiden määrä laskuun Soitessa – Solutoksen Pirkolla

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) aikuispsykiatrian pitkään hoidossa olleiden potilaiden määrä on kääntynyt laskuun. Kyseistä potilasmäärää on saatu pienennettyä vuoden 2018 toukokuusta syyskuuhun noin viidenneksellä eli 20 prosenttia. Lasku johtuu Solutos Oy:n perhekohtaisen ohjausjärjestelmän Pirkon käyttöönotosta ja kliinisestä muutosjohtamisesta, jota Solutos on tehnyt tiiviissä yhteistyössä Soiten johdon kanssa.

Soite ja Solutos ovat uudistaneet kuntayhtymän psykiatrista avohoitoa Solutoksen Pirkko-järjestelmällä tämän vuoden alusta alkaen Kokkolassa. Seuraavaksi sovellus otetaan käyttöön Soiten päihdepalveluissa ja nuorisopsykiatrialla.

– Kun toimintoja uudelleenorganisoidaan Pirkon avulla, tulee hoitojärjestelmään tilaa akuuteille ja uusille potilaille sekä henkilökunnalle lisää aikaa hoitaa potilaita. Hoidot voivat siten olla tiiviimpiä, tähdentää vuosikymmeniä julkisella puolella työskennellyt psykiatri Veijo Nevalainen Solutoksesta.

Solutoksen kehittämä Pirkko on tietojärjestelmä, joka rakenteistaa ja analysoi jo olemassa olevaa potilasdataa. Kyseisen tiedon avulla voidaan erikoissairaanhoidosta tunnistaa ne potilastapaamiset, joilla ei todennäköisesti enää ole vaikutusta hoidon tuloksiin. Lisäksi osa käynneistä voidaan korvata sähköisellä seurannalla ja sillä voi myös tarkkailla hoidon vaikuttavuutta.

Järjestelmän taustalla on kuntoutumislähtöinen ajattelu. Ohjelma parantaa potilaan asemaa muun muassa tuomalla akuuttivaiheisiin riittävän tiiviit hoidot.

Vallitsevan tutkimustiedon mukaan uusia mielenterveyspotilaita tulee hoitaa riittävän tiiviisti.

Pirkko on myös viimeisimmän kansallisen mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelman mukainen. Tietojärjestelmän automaattinen seuranta ja sen mahdollistama jatkuva matala hoitoonpääsykynnys tuovat turvallisuutta potilaille ja omaisille.

– Nythän hoidot toteutuvat liian harvoin hoitosuositusten ja parhaan näytön mukaisesti. Pirkko parantaa potilaan asemaa tuoden esiin kuntoutumislähtöisyyden ja oman elämän hallinnan, Solutoksen toimitusjohtaja Kalle Horjamo avaa.

Potilaiden ja työntekijöiden asema parane

Parhaillaan Soitessa ollaan ottamassa käyttöön Pirkon sähköiset asiakaskyselyt. Siten potilaatkin saadaan helposti ja oikea-aikaisesti mukaan hoidon suunnitteluun ja arviointiin.

Myös terveydenhuollon työntekijät hyötyvät tietojärjestelmästä. Heidän työpaineensa helpottaa, kun Pirkko huolehtii lukuisista asioista, jotka nykyään hoidetaan muistinvaraisesti. Ohjelma luo näin tilaa akuuttien vaiheiden hyvälle hoidolle. Ja jos työntekijät vaihtuvat, tieto hoitosuunnitelmista siirtyy automaattisesti uusille hoitajille.

Tietojärjestelmä myös yhdistää asiakkaiden suostumuksella saman perheen eri jäsenten tiedot, jolloin perheen kokonaistilanteen hoito helpottuu.

Asiakas- ja käyntitiedot siirtyvät suoraan nykypotilastietojärjestelmistä Pirkkoon. Niihin tilastoidusta palvelukäytöstä voi Pirkon avulla selvittää, kuinka paljon ja missä vaiheessa psykiatrian potilaat käyttävät muita terveydenhuollon palveluja. Ohjelma siis löytää mahdollisia päällekkäisyyksiä. Kyseisen tiedon avulla voi suunnitella resursseja säästävää terveydenhuoltoa.

Täydessä käytössä Pirkko toimii perheverkostona, jossa voivat kohdata potilas, hänen perheensä ja heitä auttavat työntekijät niin maakunnista, tulevista sote-keskuksista, järjestöistä kuin yksityisyrityksistäkin.