Positiivisia PIRKKO®-terveisiä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelta

Toukokuussa järjestetyssä esihenkilöpäivässä kuultiin rohkaisevia kokemuksia PIRKKO®-järjestelmän mukanaan tuomista eduista. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten mielenterveys- ja päihdepalveluiden avohoidon vastuualuejohtajana työskentelevä Markus Heikell esitelmöi aiheesta.

Keski-Pohjanmaalla muodostettiin vuonna 2017 sote-kuntayhtymä Soite, jossa aikuisten perustason mielenterveyspalvelut ja erityissairaanhoidon psykiatria yhdistyivät saman johdon alle. Sekä perusterveydenhuollon että erityissairaanhoidon puolella oli haasteita: lähetteiden määrät lisääntyivät vuosittain, potilaita tuli enemmän sisään kuin hoitoja päättyi, hoitoon pääsy oli eriarvoista ja asiakkaiden määrä työntekijää kohden oli valtava. Mitkään muutosyritykset eivät tuntuneet tuovat tilanteeseen helpotusta ja hoidon seuranta oli vaikeaa.

Muutosprosessi sai puhtia vuonna 2018, kun PIRKKO®-järjestelmä otettiin Soitessa käyttöön. Käyttöönoton yhteydessä Soitelle luotiin hoitosuositusten mukainen palveluvalikko, eli interventiot, joiden avulla hoitoa oli mahdollista yhdenmukaistaa ja seurata paremmin. Muutos vaati kokonaisvaltaista työkulttuurin muutosta ja jatkuvaa muutoskeskustelua, mutta sitkeä työ palkittiin. Tiedolla johtamisesta ja hoitamisesta tuli Soitessa uusi normaali.

Mikä on muuttunut?

Uuden järjestelmän käyttöönoton myötä potilaiden kokonaismäärä saatiin laskuun. Resursseja tarkasteltiin ja järjesteltiin uudelleen Pirkko-järjestelmän esiin tuomien todellisten tarpeiden ja työmäärien mukaan. Interventioiden myötä hoitojen määrämittaisuus toteutuu nyt paremmin. Myös hoidon jatkotarpeita arvioidaan aktiivisemmin: potilas saa aktiivisen hoidon jälkeen tarpeen mukaista jatkohoitoa tai kuntoutusta.

Asiakkaiden määrä työntekijää kohden on saatu inhimilliselle tasolle Pirkon avulla: asiakkaita on noin 20 työntekijää kohden. Hoitojaksot ovat nyt lyhyempiä. Hoito vastaa myös aiempaa paremmin hoitosuosituksiin, jolloin asiakkaat saavat laadukkaampaa hoitoa. Pirkon ansiosta muutoksen seuranta on ollut helppoa. Vaikka muutos on vienyt aikaa, vaativa työ on kannattanut. Soiten työntekijöiden viesti on ollut, että ilman Pirkkoa ei enää tultaisi toimeen.

Hoitoprosesseja ja interventioita on hiottu vuosittain ja niiden toteutuminen on parantunut koko ajan. Yhteinen, pitkäjänteinen työ on ollut onnistumisen avain. Muutosjohtaminen ja jatkuva kehittäminen on vaatinut toistoa ja sinnikkyyttä niin Soiten esihenkilöiltä kuin työntekijöiltä.

Muutos jatkuu, Pirkko kehittyy

Hyvinvointialueisiin siirtyminen on ollut hyvä muistutus siitä, että sote-ala elää ja muuttuu koko ajan, joten nykytilanteeseen tyytyminen ja pysähtyminen on mahdotonta. Oikeilla työkaluilla muutos on mahdollinen!

Markus Heikellin esitys Pirkko-esihenkilöpäivässä synnytti paljon keskustelua ja sanoma resonoi selvästi osallistujissa. Soiten esimerkki loi positiivista uskoa muutokseen. Esitys huomioitiin myönteisesti myös tapahtuman palautteessa: ”Soiten esitys konkretisoi Pirkon vaikuttavuutta hoitoprosessin kulkuun ja toiminnalliseen ohjaukseen”, palautteessa todettiin.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää Pirkon hyöydistä!