Soitessa alkaa näkyä ensimmäisiä tuloksia

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) aikuispsykiatrian pitkään hoidossa olleiden potilaiden määrä on kääntynyt laskuun. Potilasmäärää on saatu pienennettyä toukokuusta syyskuuhun noin 20 prosenttia.

Laskun taustalla on Solutoksen perhekohtaisen ohjausjärjestelmän (PKO) käyttöönotto ja kliinisen muutoksen johtamisprosessi, jota Solutos on tehnyt tiiviissä yhteistyössä Soiten johdon kanssa.

Soite ja Solutos alkoivat uudistaa kuntayhtymän psykiatrista avohoitoa Solutoksen PKO:lla tämän vuoden alussa.

Potilasmäärän lasku on ehdoton edellytys projektin tärkeimmän tavoitteen eli uusien potilaiden nopeasti käynnistyvän, tiiviin hoidon toteuttamiselle.

Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan uusia potilaita tulee hoitaa intensiivisesti ja joka viikko.

Hoidon suunnitteluun myös potilaat

Juuri nyt Soitessa otetaan käyttöön PKO-järjestelmän sähköiset kyselyt. Niiden avulla hoidon suunnittelusta ja vaikuttavuuden arvioinnista tulee tehokkaampaa ja parempaa. Ja ennen kaikkea potilaat saadaan helposti ja oikea-aikaisesti mukaan hoidon suunnitteluun ja arviointiin.

PKO tekee hoidosta suunnitelmallista ja läpinäkyvää. Se ohjaa hoitosuunnitelman laatimista potilaan tarpeita vastaavaksi ja hoitosuosituksiin perustuvaksi. PKO myös ohjaa tunnistamaan poikkeamat  suunnitelmien teossa ja toteutuksessa.

Järjestelmä tuo myös jokaisen lääkärin kaipaaman muutoksen lähetteiden käsittelyyn. Pelkän työntekijäkohtaisen potilasmäärän sijaan huomioidaan myös sisältö!

Työntekijän kannalta edellä mainittu on myös työsuojelua. Kun toimitaan näin, varmistetaan, että työnantaja antaa tosiasiallisen mahdollisuuden tehdä sitä, mitä pyydetään. Jos tavoite on 20 käyntiä viikossa, ei kertaviikkoisia hoitoja voi yhtä aikaa olla enempää kuin 20.

PKO on yhteensopiva

Asiakas- ja käyntitiedot siirtyvät suoraan peruspotilastietojärjestelmistä PKO:hon.

Perusjärjestelemiin tilastoidusta palvelukäytöstä saa valmiiden mallinnusalgoritmien avulla välittömästi hyvin kattavan kuvan potilaiden senhetkisestä hoidosta.

Näin päästään aitoon tiedolla johtamiseen ennen kuin PKO:hon on edes kirjattu yhtään hoitosuunnitelmaa.

Tilastoista selviää myös, kuinka paljon ja missä vaiheessa psykiatrian potilaat käyttävät muita terveydenhuollon palveluja. Tiedoilla saa nopeasti selkeät ja realistiset tavoitteet perhekohtaisen järjestelmän käyttöönotolle ja kliiniselle muutosprosessille.

Toimiva verkostotyökalu

Tarkoitus on, että PKO toimisi linkkinä, jossa voivat kohdata asiakas ja hänen perheensä sekä heitä auttavat työntekijät niin maakunnasta, tulevista sote-keskuksista, kunnista, järjestöistä kuin yksityisyrityksistäkin.

PKO verkostoi tiedon ja toimijat tehokkaaksi, kommunikoivaksi ja läpinäkyväksi kokonaisuudeksi.

Tähän maailmaan pääsemme Soitessa kiinni toivottavasti ensi vuoden alussa. Sitä ennen keskitymme laajentamaan PKO:n käyttöönottoa Soiten päihdepalveluihin ja nuorisopsykiatriaan.

Lue lisää PKO:sta.