Solutoksen psykiatrian lääkäripalvelut osaksi Mehiläistä

Solutos myy psykiatrian lääkäripalveluiden liiketoiminnan Mehiläiselle. Liiketoimintakauppa tulee voimaan arviolta kesäkuun alussa ja sen uskotaan tuovan merkittäviä hyötyjä sekä asiakkaille että siirtyvässä liiketoiminnassa työskenteleville lääkäreille. Pirkko- ja Perhepirkko-ohjelmistojen laadukas kehittäminen jatkuu itsenäisenä yhtiönä. Lue koko tiedote alta tai Mehiläisen lehdistötiedotteista.

Solutoksen psykiatrian lääkäripalvelut osaksi Mehiläistä

Psykiatrian lääkäripalveluja ja ohjelmistoratkaisuja tuottava Solutos myy psykiatrian lääkäripalveluiden liiketoiminnan Mehiläiselle. Liiketoimintakauppa tulee voimaan arviolta kesäkuun alussa. Mielenterveyden ongelmat ovat suuri yhteiskunnallinen haaste ja Mehiläinen haluaa jatkossa panostaa voimakkaasti mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseen, ennaltaehkäisyyn sekä vaikuttavuuden kehittämiseen – myös digitaalisia palveluita hyödyntämällä.

Solutos on vuonna 2012 perustettu suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyritys. Solutoksen asiakkaita ovat julkisen sektorin sote-palvelutuottajat, joille yritys tarjoaa psykiatrian erikoislääkäripalveluja sekä tuotannonohjauksen ohjelmistoratkaisuja. Solutoksen psykiatrian laajat lääkäripalvelut – erikoissairaanhoidon kumppanuudet, lasten ja nuorten sekä aikuispsykiatrian lääkäripalvelut sekä etävastaanotot – siirtyvät nyt osaksi Mehiläistä. Solutoksen sote-toiminnanohjaukseen liittyvät Pirkko- ja Perhepirkko-ohjelmistopalvelut jatkavat itsenäisenä yrityksenä.

– Solutos on toimialan markkinajohtaja ja uudistaja laajoissa psykiatrian lääkäripalveluissa sekä ulkoistuksissa julkiselle sektorille. Olemme erittäin iloisia voidessamme toivottaa Solutoksen psykiatrian huippuasiantuntijat tervetulleiksi Mehiläiseen. Jaamme saman tinkimättömän asenteen toiminnan kehittämiseen sekä korkean laadun vaalimiseen, toteaa Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden toimialajohtaja Markku Näreneva.

– Solutoksen molemmat liiketoiminta-alueet ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Haluamme, että liiketoiminnoilla on edellytykset kasvaa myös jatkossa. Uskomme, että lääkäripalvelujen liittäminen osaksi Mehiläisen laajaa palveluverkostoa tuo merkittäviä hyötyjä sekä asiakkaille että siirtyvässä liiketoiminnassa työskenteleville lääkäreille, kiteyttää Solutos Oy:n toimitusjohtaja Kari Lappalainen.

– Pirkko- ja Perhepirkko -toiminnanohjausohjelmistot on kehitetty tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamista. Tavoitteemme on edelleen nopeuttaa ohjelmistojemme laadukasta kehittämistä ja tarjota asiakkaillemme jatkuvasti kehittyvää lisäarvoa, toteaa Solutoksen ohjelmistoliiketoiminnasta vastaava toimitusjohtaja Kalle Horjamo.

Mehiläinen tarjoaa jatkossa hyvinvointialueille entistä laajemmat ja vaikuttavammat psykiatrian palvelut. Samalla yhtiö tarjoaa psykiatrian erikoislääkäreille Suomen kattavimmat, joustavat työskentelymahdollisuudet julkisten ja yksityisten asiakkaiden parissa alan edistyksellisimmillä työvälineillä.

Yrityskaupalla ei ole vaikutuksia asiantuntijoiden työsopimuksiin tai asiakassopimuksiin. Toiminta jatkuu ennallaan ulkoistetuissa asiakaskohteissa. Yhteistyössä Mehiläisen kanssa toiminnan kehittämiseen ja psykiatrien koulutustoimintaan ja urakehitykseen panostetaan jatkossa vahvasti.

– Haluamme kehittää psykiatrisen hoidon prosessia sekä digitaalisia palveluita ja toiminnanohjausjärjestelmiä edelleen yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Näemme Pirkko- ja Perhepirkko-ohjelmistoratkaisuissa suuren potentiaalin sote-alan laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa, toteaa Mehiläisen Markku Näreneva.