kuva: Riikka Kalmi

Solutoksen toimitusjohtaja väittelee sote-arvoverkoista

Solutos Oy:n toimitusjohtaja Kari Lappalainen väittelee Vaasan yliopistossa perjantaina 30. elokuuta 2019. Lappalaisen tuore hallintotieteiden väitöskirja esittelee luovan hallinnan mallin, jonka avulla on mahdollista ymmärtää sote-palveluiden alueellista johtamista ja yhteistä kehittämispotentiaalia.

Lappalainen on työstänyt luovan hallinnan malliin 15 johtamisen osa-aluetta, joiden avulla on mahdollista edistää arvoverkkona toimivan sote-palvelutuotannon ketteryyttä, asiakasohjautuvuutta ja innovaatioihin kannustavaa kokeilukulttuuria.

Alueellisen yhteistyön kehittämisessä näyttäisi olevan keskeistä sopia yhteisistä tavoitteista, työnjaosta, tietojohtamisesta sekä systeemisestä eli kokonaisuuden kattavasta kehittämisestä. Edellytyksenä on sote-toimijoiden välinen avoimuus ja läpinäkyvyys ─ sekä niiden avulla lisääntyvä luottamus.

”Väestön vanheneminen, sote-ammattilaisten heikko saatavuus ja teknologian nopea kehittyminen edellyttävät sote-palvelutuotannon mittavaa uudistamista. Kun palveluntuottajat muodostavat yhdessä arvoverkon, he kykenevät vastaamaan paremmin tuleviin haasteisiin”, toteaa Lappalainen.

Lue lisää Vaasan yliopiston väitöstiedotteesta.

kuva: Riikka Kalmi, Vaasan yliopiston viestintä.