Solutos alkaa panostaa lääkäreiden urasuunnitteluun

Kiinnostaako sinua kehittää omaa asiantuntijuutta psykiatrian alalla? Kasvattaa omaa erityistietämystä, antaa oma panoksesi perhekohtaisen ohjausjärjestelmän Pirkon kehittämistyöhön ja kehittää koko tieteenalaa Pirkon kehittämisen mukana? Nyt siihen avautuu mahdollisuus, kun Solutos alkaa panostaa lääkäreiden urasuunnitteluun.

Urasuunnittelukokonaisuuden kehittämiseen ja toteuttamiseen yritys palkkaa kokeneen henkilöstöammattilaisen. Kasvatustieteen maisteri Satu Väisänen aloittaa Solutoksen henkilöstö- ja urapalvelupäällikkönä 10.6.2019 alkaen.

Solutoksen omaan uramalliin kehitetään erilaisia polkuja. Yksi polku tarjoaa mahdollisuuden työskennellä Solutoksen uudistustakuumallissa eli kehittää mielenterveyshoitoa rinnakkain julkisen terveydenhuollon kanssa ja Pirkko™-järjestelmän avulla.

Uudistustakuu-urapolulla Solutoksen lääkärillä on mahdollisuus kehittää mielenterveyshoitoa ihan uudella tavalla ja samalla rikastaa omaa työtään ja osaamistaan.

Uudistustakuutyössä kliininen lääkärin työ muuttuu vaikuttavampaan suuntaan, koska potilasmäärä vähenee intensiivisemmän ja lyhyemmän hoidon myötä ja parempia hoitotuloksia saadaan nopeammin. Myös potilaiden hoitosuunnitelmien ja hoitotyön kokonaistilanteen paraneminen vähentävät hallinnollisen työn tarvetta.

Kehittämistyöhön lähtevien lääkärien osalta Solutos huolehtii Pirkko-järjestelmään liittyvän osaamisen varmistamisesta, asiakkaan toiveiden kuuntelusta ja Solutoksen lääkärien yhteisten ideoiden vaihtamisesta sekä kokonaisuuden kehittämisestä.

steel-stairs-4106077_640-480x329.jpg

Yksilölliset toiveet uraPirkkoon

Yksi olennainen osa on uraPirkko-työnimellä kulkeva järjestelmä, johon tallennetaan sekä lääkärien pitkän tähtäimen toiveet omasta urastaan sekä lääkäreille lyhyellä aikavälillä tärkeät asiat, kuten nykyiseen elämäntilanteeseen sopiva työaika, työnkuva ja mahdolliset työskentelypaikkakunnat.

Pidemmän aikavälin tavoitteena voi olla esimerkiksi ylilääkärin työ Solutoksen uudistakuukohteessa. Tavoitteellisen urasuunnittelun tuella lääkärin urapolun valintoja voidaan tukea tavoitteen suuntaan.

Solutoksen urasuunnittelumallissa huomioidaan lääkärien omia erityisosaamisalueita ja kiinnostuksen kohteita ja sovitetaan niitä tarjolla oleviin työtilaisuuksiin.

Jo työn alla olevan uraPirkon avulla Solutos voi hallita tehokkaasti työtoiveita ja sovittaa niitä nopeasti kentällä tarjolla oleviin työtilaisuuksiin. Samalla Solutoksen sisäinen liikkuvuus tehostuu, kun yritys tietää omien lääkäriensä toiveet ja niihin pystytään vastaamaan. Nyt kehitetään koko kokonaisuutta ja tehdään ihan uutta Solutos-mallia.

”Uusi urapalvelumalli sisältää paljon asioita, joita täytyy ensin taustalla tehdä, jotta sen voi täysipainoisesti käynnistää. Kaikki ideat ovat tervetulleita ja kaikkea saa kysyä, tässä on paljon kehitettävää”, kannustaa Satu Väisänen.

Ideoi kanssamme jo nyt!

Kokonaisuuden hahmottuessa konkreettisemmaksi, otamme kaikkiin nykyisiin ja potentiaalisiin uusiin lääkäreihin yhteyttä ja käymme perusteellisesti läpi, mitkä ovat kunkin omat uratoiveet. Sen jälkeen Solutos palvelee lääkäriä yksilöllisesti uratoiveiden toteuttamisessa.

”Hyvät osaajat ovat meille äärimmäisen tärkeitä ja haluamme panostaa siihen, että osaajat myös pysyvät meillä töissä. Toisaalta kannustamme myös uusia lääkäreitä hakeutumaan meille Solutokseen töihin”, toteaa tuleva henkilöstö- ja urapalvelupäällikkö.

Kanna kortesi kekoon ja kerro, miltä suunnitelma kuulostaa ja mitä haluaisit jo tässä vaiheessa huomioitavan, kiitos etukäteen! Voit laittaa sähköpostia rekrytointi@solutos.fi tai 10.6. jälkeen Solutoksen henkilöstö- ja urapalvelupäällikölle Sadulle: satu.vaisanen@solutos.fi.