Solutos on nyt Integritas Oy – myös yritysilme uudistui

Solutos Oy myi ostopalvelulääkäriliiketoimintansa kesäkuussa 2022. Liiketoimintakaupan myötä yritys jatkaa ohjelmistoliiketoimintaa nimellä Integritas Oy. Integritas Oy kehittää ja markkinoi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon ohjaukseen tarkoitettuja Pirkko- ja Perhepirkko-ohjelmistopalveluja. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kalle Horjamo, yksi yrityksen perustajista.

Solutoksen nimi ja yritysilme siirtyivät liiketoimintakaupan myötä Mehiläiselle, joten nimen ohella myös yrityksen ilme on nyt päivittynyt. Uusi ilme mukailee Pirkko- ja Perhepirkko-ohjelmistoista tuttua, musta-valko-punaista värimaailmaa.

Uusi nimi, Integritas, oli toinen nimivaihtoehto jo silloin, kun yritys perustettiin vuonna 2012. Tuolloin kakkossijalle jäänyt vaihtoehtoinen nimi tuli nyt tarpeeseen.

– Uusi nimi sopii meille hyvin, sillä se assosioituu integraatioon, joka on meidän ohjelmistojemme keskeinen vahvuus. Sana tulee latinan kielestä, ja tarkoittaa kunniallisuutta, rehellisyyttä ja suoraselkäisyyttä. Nämä arvot ohjaavat myös Integritas Oy:n toimintaa, Horjamo sanoo.

Ohjelmistopalveluasiakkaisiin muutos ei juurikaan vaikuta. Ainoastaan kirjautumisosoitteisiin tulee pieniä muutoksia. Pirkko- ja Perhepirkko-ohjelmistot säilyvät ennallaan, kunnes Pirkko 2.0 otetaan käyttöön. Järjestelmät yhdistävä uudistus edistyy pikkuhiljaa, ja käyttöönotto tapahtuu näillä näkymin ensi vuonna.

Muutoksen taustalla halu luoda entistä parempia palveluita

Hyvinvointialueilla toiminnan johtamisen edellytys on laadukas data, joka ensin yhdenmukaistetaan ja sitten jalostetaan käyttötarkoitusta palvelevaksi tiedoksi. Pirkko-järjestelmästä on hyötyä yksittäisille työntekijöille, mutta se toimii myös hyvinvointialueiden johtamisen tukena. Pirkko luo välttämättömän liiman eri järjestelmien välille.

Horjamo muistuttaa, että liiketoimintakauppa mahdollistaa Integritaksen kehittymisen entistä paremmaksi palveluntarjoajaksi. Sosiaali- ja terveysaloilla on suuri tarve resurssien paremmalle kohdentamiselle. Pirkko- ja Perhepirkko-ohjelmistot vastaavat tähän.

– Ohjelmistojen avulla voidaan myös monipuolistaa ja harmonisoida palvelutuotannon tapoja. Eli kustannusten ja vaikuttavuuden kannalta tietty palvelu tai hoitojakso voidaan tuottaa yhdenmukaisesti ja ilman epäjatkuvuutta virkatyönä, ostopalveluna tai yksityisellä sektorilla. Nyt kun meillä ei enää ole omaa palvelutuotantoa, voimme auttaa asiakkaitamme neutraalisti myös palveluiden hankinnassa ja määrittelyssä.

Muutoksia kirjautumisohjeeseen tulossa

Tulevaisuudessa asiakkaat tulevat kirjautumaan Pirkko-palveluun osoitteella *yrityksennimi*.integritas.fi (ennen *yrityksennimi*.solutos.fi). Tiedotamme muutoksen voimaan astumisesta myöhemmin, kun tarvittavat tekniset muutokset on tehty.

Perhepirkko-palvelussa kirjautumisosoite on sama kuin aiemmin.

Lue lisää Pirkko- ja Perhepirkko-ohjelmistojen hyödyistä täältä: https://solutos.fi/hyvinvointialueiden-johtamisen-merkitys-korostuu-laadukas-tieto-seka-resurssit-avainasemassa/