Solutos tarjoaa uudistustakuuta ensimmäisenä Suomessa

Terveyspalveluyritys Solutos on alkanut tarjota ensimmäisenä Suomessa uudenlaista yhdessä kehittämisen palvelumallia julkisen terveydenhuollon organisaatioille. Yritys nimittää mallia uudistustakuuksi. Se tarkoittaa, että Solutos ottaa kokonaisvastuun julkisen kumppanin toiminnan kehittämisestä ja toimittaa sille toimitus- ja tulostakuulla lääkäreitä ja muita kriittisiä työntekijöitä.

Uudistustakuussa kehittäminen ja työn johtaminen toteutuvat Solutoksen Pirkko™-järjestelmällä ja Solutoksen sekä julkisen kumppanin lääkäreiden avulla, yhdessä.

Pirkko on ensimmäinen ja tiettävästi Suomen ainoa toiminnanohjausjärjestelmä, joka soveltuu psykososiaalisiin palveluihin ja auttaa ottamaan kokonaisuuden haltuun moniammatillisesti.

Pirkolla ja lääkäritiimillä on tarkoitus uudistaa julkisen terveydenhuollon asiakkaan psykiatrista tai muuta erikoissairaanhoitoa viimeisimmän tutkimustiedon ja Käypä hoito -suosituksen mukaiseksi. Uudistustakuumallin voi nähdä myös osaulkoistuksen mallina.

”Emme toivo, että soten kaatuminen johtaisi alueen elinvoiman perusteella tehtäviin kokonaisulkoistuksiin, joiden haasteena on väistämättä epäjatkuvuus. Ostopalvelulääkäreillä taas ei ole perinteisesti ollut kehittämisvastuuta. Mutta kun kehitämme yhdessä, niin jatkuvuus on turvattu ja kumpikin osapuoli oppii”, avaa Solutoksen toimitusjohtaja Kalle Horjamo.

Solutoksessa vahva kehittämishalu

Solutoksessa on alusta asti ollut perinteisen lääkärivuokrauksen rinnalla kova halu ja osaaminen kehittää mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluita eteenpäin. Tähän työhön tarvitaan riittävä määrä osaavia lääkäreitä ja Pirkko-toiminnanohjausjärjestelmä, joka tuo kehittämiseen nopeutta, konkretiaa ja vaikuttavuutta.

Pirkko-järjestelmän avulla voi kehittää nopeasti, käytännönläheisesti ja järjestelmällisesti. Käytännössä Pirkon avulla varmistetaan potilas kerrallaan, että hoitosuunnitelmat ovat kunnossa ja ne toteutuvat. Tarvittaessa palvelujärjestelmään tuodaan tai lisätään sellaisia sisältöjä, joita tehokas hoitokokonaisuus kyseisessä paikassa edellyttää.

”Uudistustakuulle on selvästi vahva tilaus juuri nyt. Jotta voimme varmistaa toimituskykymme, olemme jo aloittaneet kehittämään urapalvelua”, kertoo Horjamo.

Urapalvelukokonaisuuteen rakennetaan tietopankki, jolla voi hallita yksityiskohtaisesti lääkäreiden lyhyemmän ja pidemmän aikavälin työtoiveita ja sovittaa niitä kentällä tarjolla oleviin työtilaisuuksiin.

”Tietopankki tarkoittaa samalla parempaa täsmäpalvelua myös perinteisen vuokratyön tilaajille. Sen avulla pystymme välittömästi löytämään juuri ne lääkärit, jotka voisivat olla kiinnostuneita juuri tietystä työmahdollisuudesta”, Horjamo valottaa.

Uudistustakuu tulosvaatimuksin

Laajimmillaan uudistustakuumalli merkitsee Solutoksen asiakkaan kaikkien psykososiaalisten palveluiden syvällistä toiminnallista integraatiota. Siinä keskeisintä on Pirkkoon kirjattavien reaaliaikaisten perhekohtaisten suunnitelmien hyödyntäminen ja moniammatillinen verkostoyhteistyö, ilman turhauttavia tietokatkoksia.

Kehittämistyön tuloksellisuutta Solutos voi selvittää mallintamalla palvelujen käyttöä esimerkiksi ennen ja jälkeen uudistustakuun käyttöönottoa.

Solutos on valmis tekemään myös tuloksiin sidottuja sopimuksia kuntien kanssa. Esimerkiksi kuntayhtymä voi edellyttää Solutoksen uudistustakuun tuloksena sitä, että psykiatrian yksikössä resursseja todellakin siirtyy aikaisempaa tiiviimpiin alkuvaiheen hoitoihin.

Tulosvaatimuksena voisi olla myös kunnan palvelujärjestelmän aito kehittyminen kokonaisuutena, jolla puolestaan on heijastusvaikutuksia esimerkiksi lastensuojeluun, jonka käyttöön Pirkko niin ikään soveltuu.

Solutos on jo aloittanut mainitunlaisen kehittämiskumppanuuden Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (Sosteri), huhtikuun 2019 alusta alkaen. Käytännössä Solutos toimittaa Sosteriin kaikki aikuispsykiatrian avohoidon lääkärit ja ottaa täyden vastuun toiminnan kehittämisestä ja kliinisen työn johtamisesta yhdessä sosterilaisten kanssa.