Solutos tarjoaa uudistustakuuta julkiseen terveydenhuoltoon

Terveyspalveluyritys Solutos on alkanut tarjota ensimmäisenä Suomessa uudenlaista yhdessä kehittämisen palvelumallia julkiseen terveydenhuoltoon. Yritys nimittää mallia uudistustakuuksi. Se tarkoittaa, että tarvittaessa Solutos ottaa kokonaisvastuun julkisen kumppanin toiminnan kehittämisestä ja toimittaa sille toimitus- ja tulostakuulla lääkäreitä ja muita kriittisiä työntekijöitä.

Uudistustakuussa kehittäminen ja työn johtaminen toteutuvat Solutoksen Pirkko™-järjestelmällä ja Solutoksen sekä julkisen kumppanin lääkäreiden avulla, yhdessä.

Pirkko™ on ensimmäinen ja tiettävästi Suomen ainoa toiminnanohjausjärjestelmä, joka soveltuu psykososiaalisiin palveluihin ja auttaa ottamaan kokonaisuuden haltuun moniammatillisesti.

Pirkolla ja lääkäritiimillä on tarkoitus uudistaa julkisen terveydenhuollon asiakkaan psykiatrista tai muuta erikoissairaanhoitoa viimeisimmän tutkimustiedon ja Käypä hoito -suosituksen mukaiseksi. Uudistustakuumallin voi nähdä myös osaulkoistuksen mallina, jossa myös Solutos ottaa aidosti vastuuta sovittujen tulosten saavuttamisesta.

”Emme toivo, että soten kaatuminen johtaisi alueen elinvoiman perusteella tehtäviin kokonaisulkoistuksiin, joiden haasteena on väistämättä epäjatkuvuus. Ostopalvelulääkäreillä taas ei ole perinteisesti ollut kehittämisvastuuta. Mutta kun kehitämme yhdessä, niin jatkuvuus on turvattu ja kumpikin osapuoli oppii”, avaa Solutoksen toimitusjohtaja Kalle Horjamo.

Pirkko™-järjestelmän avulla voi kehittää nopeasti, käytännönläheisesti ja järjestelmällisesti. Käytännössä Pirkon avulla varmistetaan potilas kerrallaan, että hoitosuunnitelmat ovat kunnossa ja ne toteutuvat. Tarvittaessa palvelujärjestelmään tuodaan tai lisätään sellaisia sisältöjä, joita tehokas hoitokokonaisuus kyseisessä paikassa edellyttää.

Uudistustakuu tulosvaatimuksin

Laajimmillaan uudistustakuu merkitsee Solutoksen asiakkaan – esimerkiksi sairaanhoitopiirin tai kuntayhtymän – kaikkien psykososiaalisten palveluiden syvällistä toiminnallista integraatiota. Siinä keskeisintä on Pirkkoon kirjattavien reaaliaikaisten perhekohtaisten suunnitelmien hyödyntäminen ja moniammatillinen verkostoyhteistyö, ilman turhauttavia tietokatkoksia.

Kehittämistyön tuloksellisuutta Solutos voi selvittää mallintamalla palvelujen käyttöä ennen ja jälkeen uudistustakuun käyttöönottoa. Solutos on valmis tekemään tuloksiin sidottuja sopimuksia kuntien kanssa. Tulosvaatimuksena voisi olla kunnan palvelujärjestelmän aito kehittyminen kokonaisuutena, jolla puolestaan on heijastusvaikutuksia esimerkiksi lastensuojeluun, jonka käyttöön Pirkko niin ikään soveltuu.

Solutos on jo aloittanut mainitunlaisen kehittämiskumppanuuden Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä (Sosteri), huhtikuun 2019 alusta alkaen. Käytännössä Solutos toimittaa Sosteriin kaikki aikuispsykiatrian avohoidon lääkärit ja ottaa täyden vastuun toiminnan kehittämisestä ja kliinisen työn johtamisesta yhdessä sosterilaisten kanssa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kalle Horjamo, Solutos Oy, p. 040 569 2840 tai kalle.horjamo@solutos.wp.agendahelsinki.fi