Suhdeverkostotyökalu tukee tärkeiden ihmissuhteiden hahmottamisessa

Perhepirkon perusominaisuuksiin kuuluva suhdeverkostotyökalu tukee lapsen lähiverkoston ja perhettä koskevan ymmärryksen kartoittamista visuaalisesti. Työkalussa kuvataan lapselle merkitykselliset ihmissuhteet ja työkalun ohjaamana tutkitaan niiden laatua ja merkitystä lapselle. 

Systeemisen työotteen ydinajatus on, että jos lapsi oireilee, vika ei ole kenessäkään ihmisessä. Sen sijaan on tärkeä tarkastella lapselle merkityksellisiä ihmissuhteita, joiden muodostamassa verkostossa lapsi elää. PERHEPIRKKO®-ohjelmistopalvelun suhdeverkostotyökalu on luotu mahdollistamaan vuorovaikutussuhteiden visuaalinen kuvaaminen ja niiden laadun tutkiminen.  

Jotta voi ymmärtää lapsen systeemiä, täytyy hahmottaa lapsen suhdeverkosto.

– Lapsi elää vuorovaikutusten kokonaisuudessa, eli hänen omassa systeemissään. Jotta voi ymmärtää lapsen systeemiä, täytyy hahmottaa lapsen suhdeverkosto, Integritasin liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki sanoo.   

Vuorovaikutussuhteet ovat erilaisia 

Perhepirkossa vuorovaikutussuhteiden laatua tarkastellaan digitaalisesti eri värein. Ajattelun lähtökohta on, että lapsen verkostossa on laadultaan voimaannuttavia, kuormittavia tai neutraaleja ihmissuhteita. Jotkut suhteet merkitään avoimiksi, jolloin ne vaativat vielä tutkiskelua oikean merkityksen löytymiseksi.  

– Tarkoitus on hahmottaa, mitä suhteita työstetään neutraalista voimaannuttavaksi tai kuormittavasta neutraalin kautta kohti myönteistä suhdetta. On tärkeä miettiä konkreettisia askeleita suhteiden muuttamiseksi positiivisemmaksi.  

Suhdeverkostotyökalu on verrattavissa perheterapeuttiseen sukupuutyöskentelyyn, jolle on ominaista, että suhteille annetaan myös sanallisia merkityksiä.  

– Suhde voi siis olla esimerkiksi ristiriitainen, aggressiivinen tai väheksyvä, tai toisaalta esimerkiksi lämmin, luottamuksellinen tai kannustava. 

Myös lastensuojelun työntekijä kuuluu systeemiin 

Suhdeverkosto mahdollistaa lapsen lähipiirin tarkastelun lapselle kulloinkin olennaisesta näkökulmasta.  

– Esimerkiksi nuorelle voi olla tärkeää kartoittaa kaveripiiriä, kun taas pienemmälle lapselle lähisukulaissuhteet ovat usein olennaisempia.  

Työskentelyn edetessä voidaan yhdessä tarkastella, onko työskentelyllä pystytty vahvistamaan lapselle merkityksellisiä ihmissuhteita toivottuun suuntaan.

Suhdeperustaisesti työskentelevän työntekijän ja tiimin on tärkeä mieltää itsensä osaksi lapsen systeemiä ja tarkastella myös tämän työskentelysuhteen laatua koko intensiivisen työskentelyvaiheen ajan. 

– On olennaista pystyä arvioimaan, onko lastensuojelun työntekijä itse lapselle tai lapsen vanhemmille voimavara vai kenties kuormitustekijä. Jokainen systeemin osa on merkityksellinen.  

Verkoston kuvaaminen asiakasprosessin eri vaiheissa ja eri verkostosuhteista käsin tarkasteltuna mahdollistaa tuotosten myöhemmän muokkaamisen jatkotyöskentelyn pohjaksi ja tuotettujen versioiden vertailun keskenään.  

– Näin työskentelyn edetessä voidaan yhdessä tarkastella, onko työskentelyllä pystytty vahvistamaan lapselle merkityksellisiä ihmissuhteita toivottuun suuntaan systeemiselle työlle ominaisella tavalla.