Systeemisen lastensuojelun kehittäjä Päivi Petrelius Solutokseen

Yhteiskuntatieteen tohtori, lastensuojelun tutkija ja kehittäjä Päivi Petrelius on aloittanut työt johtavana asiantuntijana Solutus Oy:ssä 1. maaliskuuta 2020 alkaen. Hänen tehtävänsä on osaltaan varmistaa, että Solutoksen kehitteillä oleva Perhepirkko-järjestelmä noudattaa systeemisen lastensuojelun työtapaa ja sen tinkimättömiä periaatteita.

Petrelius myös syventää systeemisen lastensuojelun työotetta ja työprosessien optimointia Solutoksen muutos- ja kehittämishankkeissa, yhdessä asiakkaiden kanssa.

Solutoksen tavoitteena on saada Perhepirkko-järjestelmä käyttöön suomalaisissa lastensuojelu- ja perhepalveluorganisaatioissa ja niiden kumppanuusverkostoissa.

”Käytännössä tehtävänäni on jatkossakin tukea suomalaisia kuntia systeemisen lastensuojelun ja työotteen käyttöönotossa, osana Solutos Oy:n edistyksellistä liiketoimintakonseptia”, sanoo Petrelius ja jatkaa:

”Olen myös Solutoksen asiakkaiden tukena ja vien systeemistä työtapaa lastensuojelutiimien kumppaniverkostoihin. Olen innoissani, että saan tukea näin konkreettisesti tulevaisuuden sote- ja perhekeskuksia ja auttaa niitä toimimaan systeemisestä viitekehyksestä käsin.”

”Kunnianhimoisena tavoitteenamme on, että Solutoksesta kehittyy systeemisen lastensuojelun ja sosiaali- ja perhepalvelujen kehittämisen paras mahdollinen uudistuskumppani maa(kunnille) ─ ja oppilaitoksille.”

Solutos haluaa Petreliuksen rekrytoinnilla vahvistaa monialaista osaamistaan, ja Solutoksen sosiaali- ja perhepalvelujen liiketoimintajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki on rekrytoinnista innoissaan:

”Systeeminen lastensuojelu on lähtenyt laajasti leviämään Suomessa, ja elämme nyt systeemisen työotteen juurtumisen ja syventymisen kannalta ratkaisevaa vaihetta. Päivin kanssa meitä yhdistää ajatus, että jokainen laaja viitekehys vaatii pitkäjänteistä valmennusta ja uudenlaisia työtä tukevia rakenteita, jotta viitekehys pääsee kehittymään sen sijaan, että se laimenee ja yksipuolistuu.”

Arvostettu asiantuntija ja tutkija

Päivi Petreliuksella on yli 25 vuoden kokemus kehittämistyöstä lapsiperhepalveluissa ja sosiaalityössä niin järjestöissä, kunnissa kuin tutkimuksen ja valtionhallinnonkin parissa.

Petrelius on ollut systeemisen lastensuojelun keskeinen kehittäjä Suomessa. Hän on perehtynyt laajasti toimintamallia ja työotetta koskevaan kansainväliseen tutkimukseen, pyrkinyt luomaan vahvan tutkimustietoperustan suomalaiselle mallille ja ollut luomassa systeemisen lastensuojelun kansallista kouluttajakoulutusta.

Hän on aikaisemmin työskennellyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lastensuojelun kehittämispäällikkönä ja tätä edeltävästi erikoistutkijana laitoksella. Ennen THL:ään siirtymistään Petrelius on työskennellyt lastensuojelun esimies- ja asiantuntijatehtävissä Espoon kaupungilla, tutkijana sekä eri järjestöjen kehittämistehtävissä.

Systeeminen lastensuojelu vaikuttavaksi

Kun systeemisen lastensuojelun työote rantautui Suomeen, Solutoksessa käynnistyi välittömästi perinpohjainen tarkastelu, jossa menetelmää arvioitiin Solutoksen aiemmin kehittämän, psykiatrian ohjaukseen erikoistuneen PIRKKO®-ohjausjärjestelmän näkökulmasta. Näin lähti kehittymään Perhepirkko, jota nyt valmistellaan tuotantokäyttöön.

Perhepirkko on valmis ensi syksynä, valtakunnallisten lastensuojelupäivien aikaan. Sitä ennen Solutoksessa tehdään palvelumuotoilua ja systeemiselvityksiä, joissa optimoidaan ja vakioidaan systeemistä työtapaa siten, että tekeminen on sellaisella tasolla, johon on mielekästä ottaa tueksi järjestelmä, jonka avulla sovitun mallin mukainen työskentely varmistuu.

”Näin pystymme osoittamaan myös menetelmällä tavoiteltavan vaikuttavuuden käytännössä”, lisää Lehtomäki.

Innostus systeemiseen lastensuojeluun on levinnyt kuntakentällä erinomaisesti.

Lehtomäen mukaan sosiaalityö ansaitseekin monitahoisen menetelmän toteuttamiseen nykyaikaisen työvälineen, joka tukee menetelmän ydinelementtien ja toimintamekanismien toteuttamista haastavassa käytännön sosiaalityössä.

Päivi Petrelius kertoo innostavasta, tulevasta työsavotastaan seuraavasti:

”Osallistun Perhepirkon tuotekehitykseen ja varmistan osaltani, että järjestelmä on systeemisen tiimin eri rooleissa toimivien työntekijöiden näkökulmasta riittävän visuaalinen, menetelmän viitekehystä noudattava ja että se kannustaa systeemisessä työssä tarvittavien menetelmien käyttöön. Tutkijana minua kiinnostaa myös tietojärjestelmään kertyvä systeeminen tieto ja sen tarjoamat jatkotutkimusmahdollisuudet.”

”Siirryn Solutokseen, koska ajattelen, että teknologia on alusta, joka voisi auttaa työtavan juurtumista ja kuljettaa sitä eteenpäin myös silloin, kun toimintaympäristö haastaa uuden työtavan toteutumista ja leviämistä. Innostuin ajatuksesta, että tekniikalla voidaan tukea sosiaalityötä näin konkreettisesti”, tiivistää Petrelius.

Lisätietoja:

Sanna-Tuulia Lehtomäki, liiketoimintajohtaja, sosiaali- ja perhepalvelut, Solutos,
sanna-tuulia.lehtomaki@solutos.wp.agendahelsinki.fi. puh. +358 50 301 4737