Temaattisista työpajoista vauhtia systeemisen työotteen vakiointiin

Perhepirkon käyttöönoton jälkeen toimintatapojen vakioinnista tulee arkipäivää. Huomataan eri tiimien toisistaan perusteettomasti poikkeavat toimintamallit ja syntyy tarve kirkastaa systeemisen ajattelun ja suhdeperustaisen työotteen tinkimättömiä periaatteita. Tällöin Perhepirkko valjastetaan ohjaamaan toimintaa haluttuun suuntaan. Perhepirkko luo käyttäjäorganisaatiolleen toimintakehyksen, jonka sisällä erilaiset temaattiset keskustelut viriävät kuin itsestään. Perhepirkon tuella halutut periaatteet pystytään vakioimaan konkreettisesti osaksi asiakastyötä.    

Seuraavassa on kymmenen temaattista kokonaisuutta, joihin Perhepirkko on tähän mennessä johdatellut käyttäjiään:      

  • Suhteen rakentaminen asiakkaaseen ja työntekijänä osa lapsen systeemiä 
  • Lapsen äänen kuuluminen ja keskiöön saaminen eri työkalujen äärellä 
  • Laadukas ennakollinen ja ydinasiaan keskittyvä viikkokokoukseen valmistautuminen ja kokouksen systeeminen läpivienti 
  • Perheterapeutin ja konsultoivan sosiaalityöntekijän työnjako ja yhteistoiminta viikkokokouksessa
  • Aikajanan erilaiset käyttömahdollisuudet 
  • Suhdeverkostotyökalun ja perheterapeuttisen sukupuun eroavaisuudet ja erilaiset käyttömahdollisuudet 
  • Auttamiskartta välittömän asiakastyön askeleiden näkyväksi tekemisessä 
  • Perhepirkko ammatillisen itseohjauksen välineenä ja valmentavan esimiestyön apuna 
  • Yhteisen tiedonmuodostuksen tarpeet yhteisasiakkuuksissa lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa
  • Perhepirkko moniammatillisti tehtävän palvelutarpeen arvioinnin välineenä   

Tuntuvatko nämä teemat ajankohtaisilta myös teidän tiimeissänne? Vaikka ette vielä olisi käyttöönottamassa Perhepirkkoa, voimme räätälöidä organisaatiollenne Perhepirkon koulutusversion tuella temaattisen työpajan halutusta aiheesta. Työpajassa pureudutaan juuri teille tärkeisiin teemoihin valmennuksellisella otteella. Samalla saatte tutustua, miten digitaalisen ohjelmistopalvelun tuella toimintamallien ja työprosessien vakioiminen tapahtuu, samalla kun systeeminen suhdeperustainen ajattelu vahvistuu ja syvenee.