Tuemme ylisukupolvisen syrjäytymisen vähentämistä

Me-säätiö on julkistanut tänään Arki ensin -seminaarissa tutkimustuloksia ylisukupolvisesta huono-osaisuudesta Suomessa. Me-säätiön ─ ja solutoslaisten ─ mielestä tätä ilmiötä ei pitäisi Suomessa edes olla.

Näin hallitusneuvottelujen alla haluamme vedota päättäjiimme, että Arki ensin -ohjelma otettaisiin keskeiseksi osaksi seuraavaa hallitusohjelmaa, ja se laitettaisiin pikaisesti toteutukseen.

Solutoksen toimitusjohtajan Kalle Horjamon mukaan kaikki ovat sitä mieltä, että Arki ensin -ohjelma on hyvä, mutta hän lisää, että ohjelmaa pitäisi täydentää ratkaisuilla, jotka varmistavat, että julkiset palvelut toimivat vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti.

”Asia on ratkaistavissa ilman rahaa. Toiminnanohjauksen keinoin voidaan nimittäin varmistaa, että resurssit ohjataan riittävän aikaisin ja intensiivisesti niille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen, jotka palvelusta sillä hetkellä eniten hyötyvät. Tähän kehittämämme perhekohtainen ohjausjärjestelmä Pirkko on täsmätyökalu.”

Me-säätiön ja myös solutoslaisten mukaan Suomella on sekä keinot että rahat ylisukupolvisen syrjäytymisongelman ratkaisemiseen. Kyse on arvovalinnasta, joka seuraavan hallituksen on tehtävä. Onko tämä asia tarpeeksi tärkeä priorisoitavaksi aivan kärkeen?

Meidän solutoslaisten mielestä on, koska pelissä on kaikki se, mikä tekee Suomesta maailman parhaan maan asua.

Lue lisää Pirkosta.